nieuws

Doorwerkers vormen groot risico voor werkgever

Instroom

Doorwerkers vormen groot risico voor werkgever

Werknemers die na hun pensioengerechtigde leeftijd blijven doorwerken, kunnen hun werkgever voor nare financiële verrassingen stellen.

Dat zegt Pascal Besselink, senior arbeidsjurist bij juridisch en financieel dienstverlener DAS.

Volgens Besselink gaat het sociaal akkoord voorbij aan de groep werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en tóch door blijft werken. “Vreemd dat geen rekening wordt gehouden met deze snel groeiende groep werknemers, die dezelfde rechten hebben als andere werknemers.”

Besselink legt uit wat volgens hem het probleem is. “De werknemer die na zijn pensioen in dienst blijft bij zijn werkgever behoudt dezelfde rechten als de werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft. Dus dezelfde ontslagbescherming, en dezelfde regels bij ziekte. Wordt een werknemer ziek, dan heeft hij recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal twee jaar. De werkgever moet een re-integratieplan opstellen. Om de arbeidsovereenkomst te beëindigen zal de werkgever een ontslagprocedure moeten beginnen. Dit zijn voor werkgevers grote belemmeringen om werknemers na hun pensioengerechtigde leeftijd in dienst te houden of aan te nemen. Ondanks dat het hier om werknemers gaat die vaak nog veel te bieden hebben.”
Besselink geeft een voorbeeld uit zijn praktijk. “Een werkgever kwam in goed overleg met zijn werknemer overeen dat die werknemer in dienst mocht blijven. Bij ziekte zou er geen loon worden uitbetaald, omdat dit risico door de werkgever niet te verzekeren is. De werkgever kwam van een koude kermis thuis. Toen zijn werknemer ziek werd, maakte hij tóch aanspraak op loon. De rechter vernietigde de contractueel gemaakte afspraak dat er tijdens ziekte geen loon behoefde te worden betaald.”

Reageer op dit artikel