nieuws

Geen uitzondering voor Chinese kok

Instroom

Geen uitzondering voor Chinese kok

De voorzieningenrechter in Den Haag dwingt de Nederlandse Staat niet om het gewijzigde beleid met betrekking tot de verlening van tewerkstellingsvergunningen aan koks uit China met terugwerkende kracht te herzien.

Drie belangenbehartigers van Chinese horecaondernemers verlangden van de Staat dat het beleid tot begin maart 2013 alsnog zou worden versoepeld.

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) verbiedt werkgevers om werknemers aan te nemen uit een land dat niet is aangesloten bij de EU, wanneer er binnen de EU ook mensen kunnen worden gevonden voor de vacature. Omdat Chinese koks schaars zijn in het Westen, was er voor de Chinees-Indische horeca een stappenplan. Werkgevers die aan alle stappen hadden voldaan, kregen een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor koks uit China. Maar van maart 2012 tot maart 2013 werd een aantal aanvragen afgewezen of kregen de koks een TWV voor slechts anderhalf jaar. In maart 2013 liet het UWV per brief aan de belangenorganisaties weten dat er nu genoeg werklozen zijn die kunnen worden opgeleid tot kok en dat het stappenplan daarom komt te vervallen. De belangenorganisaties vinden dat het UWV daarom ten minste tot 5 maart 2013 niet van het stappenplan had mogen afwijken.

De voorzieningenrechter heeft twee van de drie belangenbehartigers in het ongelijk gesteld omdat hun achterban zich individueel kan wenden tot de bestuursrechter. De civiele is daarom niet bevoegd. De derde eiser, een bemiddelaar bij de verkrijging van tewerkstellingsvergunningen, kreeg ook geen voet aan de grond. De reden daarvan was dat hij geen belang heeft dat tot toewijzing van de eis kan leiden, onder ander omdat niet duidelijk is dat hij schade heeft geleden als gevolg van het gewraakte beleid.

Reageer op dit artikel