nieuws

Graaibonus kan worden teruggevorderd

Instroom

Graaibonus kan worden teruggevorderd

Wie op oneigenlijke gronden een buitensporige bonus weet binnen te harken, moet er vanaf volgend jaar rekening mee houden dat deze wordt teruggevorderd.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Dijsselbloem (Financiën). Het gaat om bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd.

De regeling geldt voor bestuurders van alle NV’s en van alle financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Voor financiële ondernemingen geldt bovendien dat ook dagelijks beleidsbepalers worden geraakt. Buitensporige bonussen hebben volgens de regering bijgedragen aan een – achteraf gezien – onverantwoorde risicobereidheid binnen financiële instellingen, waarna de overheid bedrijven in deze sector heeft moeten ondersteunen.

De raad van commissarissen kan de hoogte van de bonus aanpassen als de economische situatie van het bedrijf ongunstig is terwijl met die omstandigheid onvoldoende rekening is gehouden toen de bonus in het vooruitzicht werd gesteld. Een terugvordering is bijvoorbeeld mogelijk als achteraf blijkt dat de doelen waarop de bonus is gebaseerd in werkelijkheid niet zijn bereikt.
Als een bestuurder financieel binnenloopt omdat zijn aandelen die hem als beloning zijn toegekend na een fusie of splitsing ineens veel meer waard worden, dan moet deze koerswinst worden verrekend met de beloning die hij nog tegoed heeft. De verrekening vindt plaats als de bestuurder zijn aandelen verkoopt of als hij vertrekt bij de vennootschap.

De nieuwe regeling raakt ook bestaande contracten.

Reageer op dit artikel