nieuws

Hervormingsplannen WW en ontslag naar Kamer

Instroom

Hervormingsplannen WW en ontslag naar Kamer

De plannen voor hervorming van het ontslagrecht en de WW zijn naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de plannen staat dat de ontslagvergoeding vanaf 1 juli 2015 aan banden wordt gelegd en de ontslagprocedure simpeler en sneller wordt. De maximale duur van de WW gaat vanaf 1 januari 2016 geleidelijk omlaag van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. In cao’s mag worden afgesproken dat de maximale duur 38 maanden blijft, maar de cao-partijen draaien dan wel op voor de kosten.

De ontslagvergoeding wordt dus op 1 juli 2015 aan banden gelegd, maar het kabinet ontziet daarbij wel tijdelijk werknemers van boven de 50. Tenminste, als ze minimaal 10 jaar in dienst zijn geweest, kunnen ze tot 2020 een hogere vergoeding meekrijgen dan anderen. Kleinere bedrijven (tot 25 werknemers) hoeven dat hogere bedrag niet te betalen omdat dat hen te veel in financiële problemen zou brengen.
De WW-ingreep zorgt volgens het Centraal Planbureau voor 20.000 extra banen. Ook de aanpassingen van het ontslagrecht hebben volgens het kabinet een gunstig effect op de arbeidsmarkt. Asscher versterkt ook de positie van flexwerkers.

De arbeidsmarkthervormingen zijn een grote verbetering voor de flexwerker, zo benadrukt vakcentrale CNV in een reactie. Het gaat om maatregelen die het kabinet al in het sociaal akkoord met de vakbonden en werkgevers had afgesproken.

Vicevoorzitter Maurice Limmen. ‘Iedereen krijgt recht op een transitievergoeding die mensen kan helpen om sneller een andere baan te vinden, bijvoorbeeld door het inkopen van cursussen of ondersteuning, hierdoor kan werkloosheid worden voorkomen.’

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland: ‘Het voorstel van het kabinet biedt een duidelijk, snel ontslagsysteem, waarvan de uitkomst in het overgrote deel van de gevallen op voorhand helder is. Beroep zal dus bijna nooit zin hebben. De juridische kosten zullen hierdoor sterk dalen’, zeggen de organisaties in een verklaring.

Reageer op dit artikel