nieuws

Ouderen blijven veel vaker aan het werk

Instroom

Ouderen blijven veel vaker aan het werk

De arbeidsparticipatie onder ouderen neemt enorm toe. Die van jongeren blijft achter.

Dit blijkt uit het eerder verschenen rapport van ABN Amro. Daaruit bleek eerder al dat de war on talent nog lang niet los zal barsten.

Lees hier hun analyse per leeftijdsgroep:

Daling bruto arbeidsparticipatie in leeftijdsgroep tot 25 jaar

De jongste leeftijdsgroepen (tot 25 jaar) laten in de afgelopen tien jaar een duidelijke daling zien van de bruto arbeidsparticipatie. Het is opvallend dat sprake is van een lichte stijging vanaf begin 2006 tot de huidige recessie.

In dezelfde periode daalde de bruto arbeidsparticipatie onder 15- tot 20-jarigen met 16 procent en onder 20- tot 25-jarigen met 8,4 procent.

De daling van de arbeidsparticipatie onder jongeren kan meerdere oorzaken hebben. Twee redenen worden regelmatig genoemd. Zo is sprake van een gemiddelde stijging van het opleidingsniveau. Jongeren leren langer door en maken tijdens hun studie geen of gedeeltelijk deel uit van de potentiële beroepsbevolking. Een andere mogelijke oorzaak is de voortdurende economische crisis. Hierdoor komen bepaalde groepen jongeren niet of nauwelijks aan een baan en vallen als discouraged workers buiten de beroepsbevolking.

Lichte stijging bruto arbeidsparticipatie onder 25- tot 45-jarigen

De leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar toont een relatief beperkte stijging. Het lijkt er echter op dat de recessie ervoor heeft gezorgd dat deze stijgende lijn is omgezet in een bescheiden daling. Dit kan er op wijzen dat de bruto arbeidsparticipatie kan stijgen tot of net boven de 90 procent.
In het afgelopen decennium is de bruto arbeidsparticipatie onder 25- tot 45-jarigen gestegen. Voor 25- tot 30-jarigen bedraagt de groei in het afgelopen decennium 0,7 procent en voor 40- tot 45-jarigen bedraagt de groei 4,8 procent. Deze groei komt vrijwel volledig voor tuit een forse toename van de arbeidsparticipatie onder vrouwen in vrijwel alle leeftijdsgroepen:
De arbeidsparticipatie van vrouwen in deze leeftijdsgroepen is weliswaar sterk gestegen, maar er is nog altijd sprake van een fors hogere bruto arbeidsparticipatie onder mannen in alle leeftijdsgroepen.

(Zeer) forse stijging bruto arbeidsparticipatie onder 45-plussers

Met name de leeftijdsgroep van boven 45 jaar heeft in de afgelopen tien jaar een zeer sterke groei van de bruto arbeidsparticipatie laten zien. Dit heeft voor een groot deel te maken met de afbouw van de VUT en de beperking van de WAO als een verkapte regeling voor prepensioen. De groeiende arbeidsparticipatie onder oudere arbeidskrachten is een ontwikkeling die zich ook in de Europese Unie voordoet volgens Eurostat5: The employment rate for persons aged 60-64 increased from 23% in 2000 to 31% in 2010 and from 50% to 61% for those aged 55-59.

Bij de oudste leeftijdsgroepen is de bruto arbeidsparticipatie in de sterk gegroeid. In tegenstelling tot de groep van 25–45 jaar is dit niet alleen het gevolg van een zeer sterke toename van de arbeidsparticipatie bij vrouwen, hoewel deze ontwikkeling ook hier een grote rol speelt:

Zowel bij mannen als vrouwen is sprake van een sterk toename van de bruto arbeidsparticipatie onder ouderen. Dit culmineert in een toename van 88 procent bij mannen tussen 60 en 65 jaar en van maar liefst 200 procent bij vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep. Toch is de huidige bruto participatie van vrouwen in hogere leeftijdsgroepen nog altijd veel lager dan bij mannen. Zoals gemeld, komt de sterke groei van de bruto arbeidsparticipatie onder 55-plussers voor een belangrijk voort uit de afbouw van de VUT-regelingen en de beperking van de WAO als een soort alternatief prepensioen6.

Volgens voorspellingen van het CPB stijgt de participatie van 55 tot 65-jarigen naar 60 procent in 2020. Gezien de relatief lage arbeidsparticipatie in Nederland in vergelijking met omringende landen lijkt dit zeker mogelijk.

Arbeidsparticipatie onder 65-plussers

Met de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd in de komende tien jaar gaat de beroepsbevolking ongetwijfeld groeien. Op welk niveau komt de bruto arbeidsparticipatie onder 65-plussers te liggen en hoe ontwikkelt dit zich in de komende jaren? Hierover kan ABN Amro nog geen duidelijkheid geven, omdat er nog geen ervaringscijfers beschikbaar zijn.

Ook verschenen naar aanleiding van dit rapport:
Er komt helemaal nog geen nieuwe krapte

TIP: wilt u bezien hoe u uw personeelsbestand goed in evenwicht kunt houden de komende jaren? Kom dan naar de training van Hanneke Moonen: Strategisch Personeelsplanning.

Reageer op dit artikel