nieuws

Zo gaat Het Nieuwe Werken eruit zien in 2014

Instroom

Zo gaat Het Nieuwe Werken eruit zien in 2014

‘van betekenis zijn, wordt steeds belangrijker’ aldus Henny van Egmond, partner bij Yolk BV, over Het Nieuwe Werken.

“Het Nieuwe Werken: er is geen onderwerp binnen HR dat zoveel discussies heeft losgemaakt en nog steeds losmaakt. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen. Over wat het is, of thuiswerken nu wel of niet goed is voor het bedrijf en of je nu wel of niet een iPad nodig hebt om het te kunnen doen. Ik vrees dat de discussie over dit soort details in 2014 zal doorgaan, maar er zal ook zeker een nieuwe dimensie aan worden toegevoegd. De grote vraag voor organisaties komend jaar en verder is: zijn wij nog wel relevant, hebben
we nog wel betekenis en voegen we werkelijk waarde toe?

Een simpel voorbeeld: Nederland kent inmiddels meer dan driehonderd energiecoöperaties. Dit zijn burgers en bedrijven die zelf energie opwekken, tegen lagere kosten en op een duurzame manier. Energiebedrijven worden steeds minder relevant, energie daarentegen wordt steeds relevanter. Door nieuwe technologie ontstaan voor mensen mogelijkheden om zaken meer dan nu zelf te regelen.

Van betekenis zijn wordt steeds belangrijker voor mensen en dus ook binnen organisaties zelf. Medewerkers zullen meer dan ooit de vraag stellen waarom een organisatie bestaat, waarom zij eigenlijk dit werk (moeten) doen. Is er geen bevredigend antwoord dan neemt de betrokkenheid van medewerkers af. En daar ligt de grote uitdaging op HR-gebied: het creëren van duidelijkheid over de betekenis van de organisatie, zodat medewerkers werkelijk de verantwoordelijkheid en vrijheid aan kunnen die hoort bij Het Nieuwe Werken. En er graag willen werken.”

TIP: Tijdens de masterclass over Het nieuwe werken wordt aandacht besteed aan alle aspecten van Het nieuwe werken:de fysieke omgeving, de ict-wereld, de gevolgen op het gebied van cultuur en leiderschap. 

Lees ook in de serie HR VISIE 2014:
‘Zo laat je talent renderen in 2014’ – Lidewey van der Sluis over talent management
‘Soms houden we werknemers bewust een beetje klein’ – Beate van der Heijden over duurzame inzetbaarheid
Vast contract duurt drie jaar, zonder automatismen’ – Peter Hulsbos over flexibele arbeid
HR kijkt te veel naar de p-kant van P&O’ – Paul Boselie over de toegevoegde waarde van HR
H
R moet directie uit ivoren toren sturen – Guido Heezen over medewerkersbetrokkenheid

Reageer op dit artikel