nieuws

Asscher pleit voor gelijke arbeidsvoorwaarden in EU

Instroom

Asscher pleit voor gelijke arbeidsvoorwaarden in EU

Minister Lodewijk Asscher luidt de noodklok over de ongelijke arbeidsvoorwaarden in de EU. “Het is in ieders belang dat we uitbuiting van werknemers in de Europese Unie bestrijden en eerlijk werk voor een fatsoenlijk loon bevorderen.”

De minister doet deze oproep in een ingezonden brief in de Volkskrant en The Financial Times. “Gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je aan de slag bent. Dat hoort de gouden regel voor vrij verkeer binnen de EU te zijn. Of werknemers nou uit Warschau of het Westland komen.”

Helaas wemelt het volgens hem van de “grensoverschrijdende ondernemers die deze regel aan hun laars lappen of met sluwe constructies werken”. “Dat leidt tot onderbetaling van onderbetaling van arbeidsmigranten en ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt en in het westen van de EU. Ik voel er niets voor ons te laten meesleuren in een kolk naar beneden met steeds lagere lonen en steeds minder sociale bescherming”, stelt Asscher.

Gelijke arbeidsvoorwaarden

Er is volgens hem geen tijd tijd te verliezen: “”Wie de voordelen van het vrije verkeer wil behouden, en dat wil ik, zal de ondermijning door oneerlijke concurrentie en oneigenlijke verdringing hard en helder moeten aanpakken”, schrijft Asscher. Hij stelt voor om werkgevers te verplichten hun gedetacheerde werknemers niet alleen gelijk loon voor gelijk werk te geven, maar ook andere arbeidsvoorwaarden gelijk te trekken.

Hij pleit voor “een krachtige en eendrachtige aanpak van deze problemen, die topprioriteit hoort te zijn van de nieuwe Europese Commissie”. Eerder wees Asscher ook al op de schaduwkanten van het vrij verkeer van werknemers.  Hij verkondigde toen in een open brief in dezelfde kranten dat het ‘code oranje’ was:  groepen laagopgeleiden in de rijkere EU-lidstaten de dupe dreigden te worden van het vrije verkeer van werknemers.

 

 

Reageer op dit artikel