nieuws

Bijna € 35 mln voor banenplan metaalsector

Instroom

Bijna € 35 mln voor banenplan metaalsector

Er komt in totaal € 34 miljoen beschikbaar voor een banenplan in de metaalsector. Het geld is bestemd voor onder meer scholing, begeleiding van ontslagen werknemers en extra leerwerkplekken voor jongeren.

Het ministerie van Sociale Zaken betaalt de helft van het bedrag, de rest komt van werkgevers en vakbonden in de metaalsector. Dat hebben minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FNV-voorzitter Ton Heerts bekendgemaakt. In de metaalbewerking werken ruim 140.000 mensen bij 14.000 metaalbedrijven.”Dat zijn 12.000 banen minder dan voor de crisis. Het is daarom belangrijk dat als de economie weer aantrekt genoeg opgeleide vakmensen klaarstaan om aan de slag te gaan. Als er nu geen maatregelen worden getroffen zal het tekort aan goed gekwalificeerde mensen nog verder oplopen, onder meer door de vergrijzing”, stelt het ministerie.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

  • 2.600 extra leerwerkplekken voor jongeren;
  • begeleiden en opleiden van 200 personen naar een baan in de metaalbewerking;
  • bemiddeling van 200 vakmensen uit failliete bedrijven in de sector naar werk.

In totaal heeft Asscher € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor sectorplannen. Eerder zijn sectorplannen voor de bouw, de transport, de uitzendbranche, de kinderopvang en de schilders goedgekeurd.

Ook nog plannen? De minister roept werkgevers en werknemers op om ambitieuze plannen die onder meer leiden tot stageplekken voor jongeren en behoud van vakkrachten, in te dienen. Dan is er overigens wel haast bij: de plannen kunnen ingediend worden tot eind mei.

Hoe zit het met de sociale zekerheid van stagiairs en leerlingen? Kijk op PW De Gids Vakbase.

 

Reageer op dit artikel