nieuws

Discussie over opgenomen vakantie: waar ligt bewijslast?

Instroom

Discussie over opgenomen vakantie: waar ligt bewijslast?

Na de beëindiging van een dienstverband komt het voor dat werkgever en werknemer het niet eens zijn over het aantal opgenomen – en dus nog uit te betalen – vakantiedagen. Wie moet in zo’n geval wat bewijzen?

De Hoge Raad heeft zich in een uitspraak uitgelaten over de verdeling van de bewijslast in een dergelijk conflict over vakantiedagenOm te beginnen moet de werknemer concreet maken wat hij precies vordert van de werkgever. Als de werkgever de vordering betwist, dan is het in principe aan de werknemer om met bewijslast te komen. Administratie vakantiedagen

Daar staat tegenover dat de Hoge Raad aan de werkgever hoge eisen stelt als deze de vordering van de werknemer betwist. Zo is de werkgever verplicht de administratie van de genoten en openstaande vakantiedagen bij te houden. Het arrest van de Hoge Raad onderstreept de noodzaak voor de werkgever om te zorgen voor een sluitende, gedetailleerde administratie van de vakantietegoeden. Als de werkgever bovendien aan de werknemers inzage in deze administratie verschaft, kan hij er zeker van zijn dat de rechter hieraan bij een geschil grote waarde hecht. Naarmate de administratie van de werkgever gebrekkiger is, zal de bewijslast eerder op de werkgever rusten.

Reageer op dit artikel