nieuws

Hoogopgeleide jongere vaker bereid gratis te werken

Instroom

Hoogopgeleide jongere vaker bereid gratis te werken

De helft van alle jongeren is bereid om tijdelijk gratis te werken om werkervaring op te doen. Hoogopgeleide jongeren zijn daartoe vaker bereid dan laagopgeleide jongeren.

Dat blijkt uit Brits onderzoek van Adecco. Het uitzendbureau ondervroeg jongeren tussen de zestien en vierentwintig jaar en stelde vast dat 49 procent van hen bereid was gratis te werken om werkervaring op te doen. Ook bleek dat 47 procent van de jongeren bereid was om elke beschikbare baan aan te nemen, ook onder het opleidingsniveau. Uit recent onderzoek van Achmea en De Persdienst blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders (54 procent) ook vindt dat jongeren een baan onder niveau zouden moeten aannemen om de arbeidsmarkt op te komen. Volgens Adecco staan hun cijfers haaks op de opmerking die vaak gedaan wordt dat generatie Y zich bijzonder kieskeurig opstelt op de arbeidsmarkt.

Gratis werken

Universitair geschoolde starters gaven in het onderzoek vaker aan bereid te zijn tot gratis werk om hun carrière van de grond te krijgen: 68 procent van hen zou dat doen.  Naarmate jongeren lager geschoold waren, nam die bereidheid verder af: bij starters met een middelbaar onderwijs diploma stond 54 daar positief tegenover. Bij de laagstgeschoolden was dat slechts 38 procent.
Ook gaf 13 procent van de respondenten aan op een sollicitatie geen enkele uitnodiging voor een gesprek te hebben ontvangen, terwijl 54 procent slechts één op de tien keer voor een kennismaking met een potentiële werkgever werd uitgenodigd.

Gebrek aan werkervaring

‘Het onderzoek toont aan dat de carrière van jongeren vaak door een gebrek aan werkervaring wordt afgeremd,’ geeft Alex Fleming aan, managing director van Adecco. ‘Er moet immers worden vastgesteld dat het gebrek aan ervaring bij 54 procent van de ondervraagden reden was voor het negatieve resultaat van een sollicitatiegesprek. Velen vinden het zo moeilijk om hun professionele carrière op gang te krijgen dat ze bereid zijn om met gratis werk de nodige ervaring op te doen. Dat is fundamenteel oneerlijk. Jongeren verdienen een kwalitatieve begeleiding.’

Volgens Fleming ligt er voor werkgevers de taak om in samenwerking met het onderwijs en de ouders te garanderen dat jongeren zich genoeg ervaring hebben opgedaan tijdens hun studie om zich op de arbeidsmarkt te kunnen profileren.

Wat zijn generatieverschillen tussen werknemers en wat maakt welke groep bevlogen? Lees meer op PW De Gids Whitepaper

Reageer op dit artikel