nieuws

Manager laat steken vallen bij Het Nieuwe Werken

Instroom

Manager laat steken vallen bij Het Nieuwe Werken

Ondersteunt de Nederlandse manager de implementatie van Het Nieuwe Werken voldoende? Uit onderzoek blijkt dat hij/zij steken laat vallen bij de doorvertaling van de bedrijfsdoelstelling naar medewerkers.

In totaal hebben 23 organisaties deelgenomen aan het onderzoek van Kweekel Advies en Training en zijn meerdere leiders, managers en medewerkers geïnterviewd. Verder hebben 746 respondenten 195 vragen beantwoord over de werkprocessen, de stijl van leiding geven, de HR-cyclus, persoonlijke motivatie en hun doelstellingen. “Interessant zijn de grote verschillen tussen de branches heen, maar zeker ook de verschillen tussen leiders, managers en medewerkers als het gaat om de interpretatie van hoe zij de dingen doen”, stelt Kweekel. Enkele uitkomsten:

  • 60% van de leiders van organisaties is ontevreden over de balans tussen werk en prive. Bij medewerkers is dit slechts 10%.
  • 90% van de managers geeft aan dat zij hun persoonlijke doelstellingen ook daadwerkelijk onderschrijven, echter slechts 53% van de leiders gelooft dat dit ook echt zo is.
  • 67% van de medewerkers zegt beperkte invloed te hebben op het behalen van zijn doelstellingen. Niettemin geeft bijna 80% van de medewerkers aan dat hij/zij achter de doelstellingen staat.
  • 92% van de managers geeft aan dat de rolverdeling tussen de functies van de medewerkers onderling duidelijk is. Slechts 28% van de medewerkers beaamt dit.

Belangrijke conclusie is dat de doorvertaling van de bedrijfsdoelstelling door managers naar de individuele medewerkers in veel gevallen te wensen overlaat. “Bij de implementatie van Het Nieuwe Werken, waarbij medewerkers juist meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen, leidt dit tot verschillende eilandjes”, stellen de onderzoekers. “In het ergste geval verwordt een organisatie tot een aantal losse entiteiten van mensen of groepjes mensen die met de beste wil en volle gedrevenheid verschillende en soms zelfs tegenstrijdige doelstellingen najagen. Het management vervult hier een sleutelrol in. Tot nu toe blijkt dat niet veel managementteams erin geslaagd zijn die rol goed te implementeren. Resultaatgericht Organiseren en specifiek het doorvertalen van doelstellingen is een kunde die onvoldoende wordt beheerst.”

Tip: alles weten over Het Nieuwe Werken? Kijk eens op overhetnieuwewerken.nl.

Reageer op dit artikel