nieuws

Steeds meer jongeren werken tegen minimumloon

Instroom

Steeds meer jongeren werken tegen minimumloon

Het aantal jongeren dat werkt tegen het minimumloon is licht toegenomen. Vooral jongeren tussen de twintig en dertig jaar werken tegen dit loon.

Zo meldt het CBS dinsdag. Sinds 2008, het begin van de crisis, steeg het aandeel minimumloonbanen onder jongeren tussen de twintig en dertig van 10 procent in 2008 naar 12 procent in 2012. Terwijl het aantal banen van jongeren van deze leeftijd met meer dan 29 duizend afnam, groeide het aantal jongeren dat tegen het minimumloon werkt met 31 duizend.

Het CBS verklaart dat jongeren vaker een tijdelijke baan of een bijbaan hebben dan ouderen. Eind 2013 bleek volgens het CBS dat 40 procent van de jongeren die geen opleiding volgde, flexwerker was. Daarnaast komen jongeren sneller in aanmerking voor een minimumloonbaan, doordat zij weinig tot geen werkervaring hebben. De toename hangt bovendien samen met de verslechterde arbeidsmarkt voor jongeren, die zich ook uit in een stijgende werkloosheid onder hen.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2014:

  • € 1.485,65 per maand;
  • € 342,85 per week;
  • € 68,57 per dag.

Meer weten over het minimumloon per leeftijdscategorie? Lees verder op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel