nieuws

Werkloosheid daalt voor het eerst dit jaar

Instroom

Werkloosheid daalt voor het eerst dit jaar

Voor het eerst dit jaar is de werkloosheid weer afgenomen doordat er meer mensen aan het werk zijn. In mei kwam de werkloosheid in Nederland uit op 8,6 procent.

In totaal daalde het aantal werkloze mensen met 14.000 in mei. De werkloosheid kwam daarmee vorige maand uit op 673.000 personen ofwel 8,6 procent van de beroepsbevolking. Zo bericht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Daling werkloosheid door betaald werk

Meer mensen kregen betaald werk door een groeiend aantal vacatures en stijgend aantal uitzenduren begin dit jaar. Zowel de daling van de werkloosheid als de toename van de werkzame beroepsbevolking was het grootst bij 25- tot 45- jarigen. In maart daalde het aantal werklozen ook, maar toen was de oorzaak dat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Maar: het is te vroeg om te juichen. Ondanks het voorzichtige economische herstel in de eurozone is de recessie nog altijd niet voorbij, meldde een Europese economische denktank eerder deze week. Bewijs voor herstel in de economie en op de arbeidsmarkt ontbreekt.

Nederlandse werkloosheid relatief laag

In mei kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking. In april was dat nog 7,2 procent. Daarmee is de werkloosheid in Nederland internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in april 11,7 procent en in de Europese Unie als geheel 10,4 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk en Duitsland.

Het werkloosheidspercentage volgens de ILO-definitie ligt lager dan volgens de Nederlandse definitie. Dit komt vooral doordat internationaal alle mensen met een betaalde baan – ongeacht het aantal uren dat zij werken – tot de werkzame beroepsbevolking worden gerekend. Volgens de nationale definitie behoren mensen die minder dan twaalf uur per week werken, bijvoorbeeld scholieren en studenten met een bijbaantje, niet tot de beroepsbevolking.

TIP: Hoe lang hebben werknemers recht op uitkeringen bij werkloosheid? Bekijk de tabel op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel