nieuws

Salaris volgend jaar niet meer zo in het handje

Instroom

Salaris volgend jaar niet meer zo in het handje

Om ontduiking van het wettelijk minimumloon tegen te gaan, mag het salaris vanaf 2015 niet meer volledig contant worden uitbetaald.

Minister Asscher wil de ontduiking ondervangen met het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS), zo heeft hij de Tweede Kamer gemeld. Vanaf 1 januari volgend jaar moeten werkgevers minstens een deel van het salaris dat gelijk is aan het minimumloon giraal overmaken. Werkgevers mogen dan ook geen bijkomende premies en kosten verrekenen met het minimumloon, zoals premies voor ziektekostenverzekering en huisvesting.

De maatregelen passen in het beleid om schijnconstructies tegen te gaan, topprioriteit van Asscher. “Fatsoenlijk werk is in ons land niet altijd een vanzelfsprekendheid. Schijnconstructies zijn het onkruid van onze arbeidsmarkt en een klap in het gezicht van hardwerkende werknemers en eerlijke ondernemers. De concurrentie met China zullen we nooit winnen op loonkosten, wel op slimheid en toegevoegde waarde, dat moet het doel zijn.”

Schijnconstructies nemen volgens de minister toe, omdat er meer arbeidskrachten uit Oost-Europese landen op de markt komen, en omdat de marges onder druk staan door toenemende concurrentie. Asscher wil ook de Inspectie SZW meer bevoegdheden geven om de regels te handhaven. Zo blijkt in de praktijk soms dat loonstroken niet beschikbaar of ondeugdelijk voor controle zijn. In de WAS wordt vastgelegd waar het loonstrookje voortaan aan moet voldoen. 

Vakbonden positief

Vakcentrale FNV reageert positief. “Deze wet kan oplossingen brengen voor heel veel medewerkers in de uitzendsector, in de bouw, en in al die andere sectoren waar schijnconstructies en gesjoemel met onderaannemers aan de orde van de dag zijn.” De werknemersorganisatie gaat er wel op toezien dat de wet ook echt mogelijk maakt dat opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij hun verantwoordelijkheid niet nemen.

In mei kwam de minister al met een plan om bedrijven die werknemers of sollicitanten discrimineren, met naam en toenaam bekend te maken. Dit ‘naming and shaming’ zit ook in het nu ingediende wetsvoorstel. De rijksoverheid gaat vanaf volgend jaar geen zaken meer doen met bedrijven die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan discriminatie. Contracten die nog lopen, zullen worden verbroken. 

Inspectieteam schijnconstructies

Het speciale Inspectieteam dat schijnconstructies bestrijdt, is ruim een half jaar aan de slag. Momenteel lopen er 45 onderzoeken naar schijnconstructies en 12 verzoeken om ondersteuning bij de handhaving van de cao. Twintig onderzoeken zijn gericht op zogenaamde gefingeerde dienstverbanden. Daarbij werken werkgever en werknemer samen om een kunstmatige arbeidsrelatie aan te gaan om illegale arbeid te kunnen laten verrichten of onterecht in aanmerking te komen voor een uitkering of voor verblijf in Nederland. De overige 25 onderzoeken zijn gericht op complexe schijnconstructies en hebben vooral internationale vertakkingen. Samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn het vorige jaar 23 transportbedrijven geïnspecteerd. Bij 11 van de 23 (48%) zijn 1 of meerdere overtredingen van illegale tewerkstelling geconstateerd. (Bron: ANP)

 

Reageer op dit artikel