nieuws

‘Top publieke sector verdient nog altijd teveel’

Instroom

Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties en toezichthouders verdienen nog altijd fors meer dan de huidige Balkenendenorm van 230.000 euro. Er zal dus fors ingeleverd moeten worden als de normering van topinkomens volgend jaar verder wordt aangescherpt. Dit blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Vorige maand bleek de Rabobank plannen te hebben om weer een bonus in te voeren voor haar topbestuurders. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Uit het onderzoek van de Volkskrant komt naar voren dat vooral in de zorgsector nu nog te veel wordt betaald: bij 20 van de 25 onderzochte instellingen lag het inkomen boven de huidige norm. Bij de woningcorporaties was dat ruim een derde.

Wet Normering Topinkomens

Volgens de huidige Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen topfunctionarissen in de (semi)publieke sector hoogstens 130 procent van een ministerssalaris verdienen (in 2014 €230.474). De regering wil dat per 1 januari 2015 verlagen naar 100 procent. Het zou een maximumsalaris betekenen van 144.108 euro inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. Plus onkosten en pensioenbijdrage betekent dat € 169.425 per jaar. Bestuurders die al in functie waren en meer dan die norm verdienen, kunnen hun salaris maximaal 4 jaar houden, daarna wordt het in stappen afgebouwd.

Nieuwe aanpassing

Het kabinetsvoorstel om de topinkomens verder aan banden te leggen, ligt nu bij de Tweede Kamer. De Raad van State liet zich in een advies onlangs kritisch uit over de plannen. Volgens de raad heeft het kabinet niet goed onderbouwd waarom er zo snel na de normering van topinkomens die vorig jaar in werking trad, alweer voor een forse aanpassing van die norm wordt gekozen. Ook vraagt het adviesorgaan zich af of er na de maatregel nog wel voldoende gekwalificeerde en deskundige topfunctionarissen gevonden kunnen worden voor deze functies.

 

Reageer op dit artikel