nieuws

Werkloosheid daalt opnieuw

Instroom

Werkloosheid daalt opnieuw

Het aantal werklozen is voor de tweede maand op rij gedaald. Er zijn weer meer mensen aan het werk: in totaal daalde de werkloosheid naar 8,4 procent van de beroepsbevolking.

Zo bericht het CBS vandaag. De werkloosheid nam in juni af met 16 duizend personen en komt nu uit op 8,4 procent van de beroepsbevolking. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni uit op 657 duizend mensen.

In maart daalde het aantal werklozen ook, maar toen was de oorzaak dat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen opnieuw is afgenomen. In juni 2014 kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 431 duizend, 5 duizend minder dan in mei. Het economisch bureau van ABN Amro voorspelde begin dit jaar dat in 2015 alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven weer groei zullen vertonen en dat de werkloosheid zal dalen.

Minder werklozen in juni

Met een sterke afname in zowel mei als juni en een kleine toename in april is de werkloosheid in het tweede kwartaal met gemiddeld 9 duizend personen per maand afgenomen. Doordat de afname van de werkloze beroepsbevolking gelijk was aan de toename van de werkzame beroepsbevolking, bleef de totale beroepsbevolking (werkloos plus werkzaam) gelijk. In het eerste kwartaal trokken mensen zich nog terug van de arbeidsmarkt waardoor de beroepsbevolking toen afnam. In die periode groeide het aantal vacatures en uitzenduren al wel. Ook het aantal payrollbanen zat de afgelopen maanden de lift.

Meer uitkeringen beëindigd wegens werkhervatting

UWV verstrekte in de 1e helft van dit jaar 304 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 1,1 procent meer dan vorig jaar. Er werden in 2014 (t/m juni) 312 duizend WW-uitkeringen beëindigd, bijna 20 procent meer dan in 2013. In de eerste helft van 2014 werden er meer uitkeringen beëindigd dan er nieuwe werden verstrekt. Vorig jaar was het omgekeerde het geval. In de 1e helft van dit jaar werden er 151 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 20 procent meer dan in 2013. In 2014 werd 49 procent van de uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, vorig jaar was dat 48 procent. (Bron: CBS)

TIP: Welke stimuleringsregelingen zijn er om met werkloosheid bedreigde werknemers aan de slag te houden? Kijk op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel