nieuws

5 HR-misvattingen over het pensioen

Instroom

5 HR-misvattingen over het pensioen

Terwijl de grootste pensioenhervorming ooit in 2015 voor de deur staat, bezit HR vaak niet over genoeg pensioenkennis. We helderen 5 veelvoorkomende misvattingen over het pensioen voor u op.

HR-adviseurs weten te weinig weten over pensioen. Dit terwijl pensioen de laatste jaren nog nooit zoveel in de schijnwerpers heeft gestaan. De grootste pensioenhervorming ooit gaat in 2015 plaatsvinden en zal onherroepelijk leiden tot tal van vragen, zowel van zowel werkgevers als werknemers. Bovendien is pensioen is een belangrijke en dure arbeidsvoorwaarde. Communicatie hierover is in het belang van alle partijen. De pensioenuitvoerder of specialist is daar niet altijd de aangewezen partij voor. De HR-adviseur is dat des te meer, meent Corey Dekkers, senior pensioenspecialist bij Pensioennavigator BV. Tijd dus om een aantal misvattingen over het pensioen bij HR-adviseurs op te helderen.

1. Het pensioen is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. Kennis over pensioen is voor mij als HR-adviseur minder belangrijk.

Deze opmerking is deels waar. Een HR-adviseur zal in de regel weinig invloed kunnen uitoefenen op de regeling die is ondergebracht bij een Bedrijfspensioenfonds Dit is immers een aangelegenheid van de werkgevers en werknemers van de betreffende bedrijfstak.
In de regel is het zo dat een werkgever wordt bezocht door een medewerker van het bedrijfstakpensioenfonds na aanmelding bij het fonds. Deze medewerker legt dan, vaak aan de HR-adviseur, uit hoe het pensioen verzekerd is en welke risico’s zijn verzekerd. Veel HR-adviseurs verwijzen de werknemer naar het fonds bij vragen. Toch blijft de rol van de HR-adviseur belangrijk als het gaat om pensioen. Denk aan het beantwoorden van vragen als:

  • De pensioenregeling wordt versoberd. Moet mijn werkgever compenseren?
  • Kan ik via mijn werkgever het pensioen tekort dat ontstaat verzekeren?
  • De werknemer krijgt een vertrekregeling. Wat zijn de gevolgen voor het pensioen?

2. De versobering van de pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds hoeft door de werkgever niet gecompenseerd te worden.

In de regel is dit juist. De wijziging van de pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds wijzigt automatisch door in de arbeidsovereenkomst. Niet alle regelingen bij een bedrijfstakpensioenfonds is een maximale pensioenregeling of een pensioenregeling met een uitgebreide dekking (partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen). De HR-adviseur kan hier een belangrijke rol vertegenwoordigen.
Denk aan het feit dat de aow-leeftijd wordt verschoven naar 67 jaar. Het bedrijf heeft los van het bedrijfstakpensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen en ziekteverzuimregeling afgesloten. De HR-adviseur zorgt voor een juiste afstemming van de verschillende arbeidsvoorwaardenpakket.

3. Als HR-adviseur hoef ik niet te communiceren over pensioen omdat werknemers jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht krijgen.

Inmiddels is duidelijk dat werknemers weinig weten over hun pensioenregeling. Vandaar dat de wetgever met het wetvoorstel Wet Pensioencommunicatie is gekomen. Pensioen is belangrijk en daarover moet helder en goed gecommuniceerd worden. Voor de meeste werknemers is de werkgever het eerste aanspreekpunt als het gaat om life events en pensioen. Bij life events moet gedacht worden aan gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor het pensioen van de werknemer en zijn nabestaanden zoals wisseling van baan, in deeltijd gaan werken, carrièrestappen, geboorte kinderen, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner. Om vragen op dit terrein te kunnen beantwoorden is vereist dat de werkgever, vaak de HR-adviseur, beschikt over een basis kennisniveau van de pensioen. Door goede afspraken met de pensioenuitvoerder te maken kan bij specifieke vragen  worden doorverwezen naar de pensioenuitvoerder.

Lees ook: Wat weet HR eigenlijk van pensioen? Vijf vragen en antwoorden om de pensioenkennis snel bij te spijkeren.

4. Als een medewerker in dienst komt en mij vraagt naar de arbeidsvoorwaarden dan laat ik pensioen buiten beschouwing.

Veel werknemers weten weinig tot niets over hun pensioenregeling. Pensioen kost de werkgever veel geld. Het is dan ook belangrijk de waarde van de arbeidsvoorwaarde pensioen goed te communiceren. Niet alleen aan de potentiële nieuwe werknemer, maar ook jaarlijks bij het beoordelingsgesprek. Laat weten wat het pensioen kost en wat daarvoor terug komt. Een vergelijk tussen risicodekkingen van de oude en nieuwe werkgever, zoals bij arbeidsongeschiktheid en overlijden, kan net het duwtje in de rug in de juiste richting zijn. Het vergelijken van de kwaliteit van de pensioenregeling tussen oude en nieuwe werkgever is een must voor iedere werknemer die wisselt van baan. De HR-adviseur is de aangewezen persoon om de werknemer hierover te adviseren.

5. Het pensioencontract wordt met ingang van 2015 aangepast aan de nieuwe fiscale kaders. Gelukkig regelt de pensioenspecialist van het bedrijf het gehele proces.

De wijziging van 2015 betekent veelal een versobering van het bestaande pensioencontract. De versobering betekent aantasting van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Dit kan tot onrust leiden bij werknemers. Een goede begeleiding bij het wijzigingstraject is essentieel. Juist de HR-adviseur is hiervoor de aangewezen persoon: hij of zij heeft een belangrijke rol als het gaat om communicatie van de pensioenregeling naar de deelnemers. Daarnaast is de HR-adviseur ook de gesprekspartner in de onderhandeling met de pensioenuitvoerder over de aanpassingen van het contract. Zijn rol in deze is om mee te denken bij het wijzigingsvoorstel. Als hij over basiskennis pensioen beschikt kan hij of zij een controlerende positie innemen tussen de werkgever en pensioenuitvoerder of pensioenspecialist. Op deze wijze kan de werkgever behoed worden voor onnodige kosten.

Reageer op dit artikel