nieuws

‘Juist meer onzekerheid door WWZ’

Instroom

‘Juist meer onzekerheid door WWZ’

De Wet werk en zekerheid (WWZ) schiet zijn doel voorbij, blijkt uit onderzoek. Bedrijven nemen juist maatregelen die leiden tot een sneller personeelsverloop.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet flexibele arbeidskrachten meer zekerheid geven over hun baan, maar slechts een op de twaalf HR-professionals (8 procent) verwacht meer mensen in vaste dienst te nemen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘HR-Trends 2014-2015’ van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals. “De wet lijkt zijn doel voorbij te schieten”, concluderen de onderzoekers. “Ruim een op de drie HR-professionals (36 procent) verwacht meer verloop in flexibele arbeidskrachten door wijzigingen in de WWZ.”

Sneller personeelsverloop

“De Wet Werk en Zekerheid moet werkgevers stimuleren om flexwerkers eerder een vast arbeidscontract aan te bieden, maar bedrijven nemen juist maatregelen die leiden tot een sneller personeelsverloop binnen de flexibele schil. De Wet heeft daarmee een tegenstrijdig effect”, zegt Dik van Leeuwerden, Manager Kenniscentrum Wet- en regelgeving bij ADP. Een op de acht HR-professionals denkt zelfs dat vaste contracten sneller worden beëindigd.

Geen flexbeleid

Opvallend is dat bedrijven verwachten dat het personeelsverloop onder flexibele arbeidskrachten toeneemt,  maar dat 42 procent van de HR-professionals geen beleid zegt te hebben dat gericht is op de inzet van flexibele arbeidskrachten. “Het gaat dan om richtlijnen die betrekking hebben op het selecteren, opleiden en ontwikkelen van personeel. Maar ook evaluatie- en exitgesprekken en het structureel onderhouden van contacten zijn activiteiten die hiertoe behoren. Ook dit is niet in lijn met de plannen van het kabinet, dat met de wijzigingen werkgevers juist wil uitdagen om te investeren in werk-naar-werktrajecten”, aldus de onderzoekers.

Participatiewet

Uit het onderzoek blijkt verder dat de implementatie van de Participatiewet binnen organisaties achterblijft. “De helft van de Nederlandse bedrijven (51 procent) heeft nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Een vijfde hiervan (21 procent) streeft wel ernaar om deze banen te creëren. Bijna een derde van de organisaties (30 procent) is niet van plan om stappen te ondernemen voor arbeidsbeperkten. Dit ondanks de afspraken die werkgevers met de overheid hebben gemaakt in het sociaal akkoord en een dreigend quotum als daar niet aan wordt voldaan.” Ruim een derde van de Nederlandse bedrijven (36 procent) kent al een aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en de collectieve sector lopen hierin voorop, stellen de onderzoekers.

Weinig aandacht voor Werkkostenregeling

Ook de werkkostenregeling staat niet hoog op de agenda van de meeste werkgevers, blijkt uit het onderzoek. “Hoewel de regeling inmiddels al vijf jaar loopt en per 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht wordt, besteedt een meerderheid van de bedrijven hier weinig aandacht aan. Twee derde (68 procent) van de organisaties is nog niet overgestapt op de werkkostenregeling. Vooral in de sectoren handel en transport (73 procent) en in de kennisintensieve dienstverlening (71 procent) zijn nog weinig organisaties overgestapt. De overheid past van alle sectoren de nieuwe werkkostenregeling het vaakst toe (43 procent).”

Tip! Meer weten over de WWZ en andere HR-wetgeving? Meld u hier aan voor de actualiteitendag, editie Prinsjesdag. Dan bent u in één dag weer helemaal op de hoogte van alle recente en komende wetswijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van HR. 
Reageer op dit artikel