nieuws

‘Meer vrouwen alstublieft’

Instroom

‘Meer vrouwen alstublieft’

De top van het bedrijfsleven neemt nog steeds niet zo veel vrouwen aan als de overheid wil.

Het streefcijfer van 30 procent wordt ruimschoots niet gehaald. Het afgelopen jaar zijn er amper vrouwelijke bestuursleden en commissarissen aangenomen in de top. Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur van bedrijven nam vorig jaar met 1,5 procentpunt toe tot 8,9 procent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap donderdag in ontvangst neemt.

Ook in de top van beursgenoteerde bedrijven laten vrouwelijke bestuurders het nagenoeg afweten, bleek vorige week. Daar steeg het percentage vrouwen in het bestuur van 4,7 procent in 2013 naar 6 procent in 2014.

Geen nieuwe bestuurders benoemd

Volgens het rapport groeide het aandeel vrouwelijke commissarissen met 1,4 procentpunt naar 11,2 procent. Respectievelijk voldeed slechts 13,5 en 16,6 procent van de ruim 800 onderzochte bedrijven aan het streven van de overheid.

Bedrijven die niet aan de streefcijfers voldoen, wijten dit veelal aan het feit recent geen nieuwe bestuurders zijn benoemd. Of het bestuur bestaat slechts uit één persoon, of de benoeming van de bestuurders wordt door een buitenlands moederbedrijf bepaald.

‘Vrouwenqoutum ongewenst’

In het huidige tempo duurt het nog tot 2028 voor de raden van bestuur voor ten minste 30 procent uit vrouwen bestaan, staat in het rapport. Voor de raden van commissarissen zal dit nog tot 2027.

Bussemaker is niet te spreken over de trage voortgang. Maar de bewindsvrouw is ook geen voorstander van de invoering van een vrouwenquotum. ‘Dat is een paardenmiddel. Maar met de huidige cijfers kunnen we niet aankomen in Brussel. Dit is gewoon verspilling van talent. Er verandert alleen iets als bedrijven hun nek uitsteken.’ (ANP)

TIP: Hoe bereik je binnen de organisatie een cultuurverandering om meer vrouwen naar de top te krijgen? Lees meer op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel