nieuws

‘CV-cursus helpt jongeren niet’

Instroom

‘CV-cursus helpt jongeren niet’

Een verloren generatie dreigt als er niet snel wat wordt gedaan aan de hoge jeugdwerkloosheid in Nederland.

Dit is de vrees van vakbond FNV. Jongeren uit de vakbeweging gaan daarom minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) woensdag een zwartboek aanbieden. Hierin staat wat het betekent voor jongeren om maar niet aan de slag te kunnen.

“Veel jongeren hebben geen kans op een echte baan, ze kunnen geen huis kopen, geen gezin stichten. Er heerst een groot gevoel van schaamte”, aldus FNV-bestuurder Gijs van Dijk  “In een tijd met bijna 650.000 werklozen en maar 100.000 vacatures is dat probleem niet op te lossen met alleen maar cursusjes CV-schrijven en netwerktrainingen. We moeten samen met de politiek en werkgevers grote slagen maken.” (Bron: ANP)

Werkloze jongeren in Europa

In Europa zijn miljoenen jongeren werkloos. “Dat ondermijnt op de langere termijn ook de vooruitzichten voor economische groei. De torenhoge jeugdwerkloosheid kan littekens achterlaten op een hele generatie”, zo waarschuwde de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) vorig jaar al. Volgens een schatting zitten van ILO zitten wereldwijd ruim 73 miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar zonder betaald werk. Dat komt neer op 12,6 procent van alle jongeren in die leeftijdsgroep. In de EU is dat percentage zelfs nog hoger.

Maatregelen tegen jeugdwerkloosheid

Het kabinet wil samen met werkgevers de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Welke maatregelen zijn er concreet afgesproken?

  • Er komen ongeveer 10.000 extra leerbanen voor jongeren in het bedrijfsleven.
  • Werkgevers kunnen financiële steun krijgen als zij in hun sector afspraken maken over (meer) stageplaatsen en leerwerkbanen. Het kabinet helpt door regelgeving te versoepelen en/of mee te betalen.
  • De overheid betaalt voor de helft mee aan sectorplannen die moeten leiden tot onder andere meer stageplekken voor jongeren. Het gaat om gezamenlijke plannen van werkgeversorganisaties en vakbonden. Er is € 600 miljoen beschikbaar voor de periode tot 2016.
  • Scholen kunnen een subsidie krijgen als zij een jongere met een hogeronderwijsdiploma als zij-instromer aanstellen.
  • Werkgevers kunnen een korting of vrijstelling krijgen voor premies werknemersverzekeringen. Zij krijgen de korting als zij jongeren met een WW- of bijstandsuitkering in dienst nemen.
  • Jongeren krijgen nu vaak (alleen) flexibele banen aangeboden. Het kabinet wil nagaan hoe werkgevers jongeren op den duur meer zekerheid over werk kunnen geven. Dit gebeurt in overleg met organisaties van werkgevers en werknemers.

TIP: De premiekorting voor jonge werknemers maakt het aantrekkelijk om jongeren tot 27 jaar in dienst te nemen. Lees meer op PW De Gids Vakbase.

 

 

Reageer op dit artikel