nieuws

Participatiewet krijgt extra 35 miljoen

Instroom

Participatiewet krijgt extra 35 miljoen

Om de invoering van de Participatiewet te versoepelen krijgen gemeenten 35 miljoen extra van Jetta Klijnsma.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft extra budget gecreëerd om de opstartfase van de Participatiewet (>PW De Gids Vakbase) soepeler te laten verlopen. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de regionale Werkbedrijven die de Participatiewet moeten gaan uitvoeren. In deze 35 instellingen werken gemeenten in de arbeidsmarktregio’s samen met regionale werkgevers, vakbonden, het UWV en onderwijsinstellingen, om meer mensen met een beperking aan de slag te krijgen in regulieren banen.

Lees ook: Participatiewet: Wat moet HR voorbereiden?

Succes Participatiewet staat of valt met samenwerking

Ook de regelgeving voor de regionale Werkbedrijven is inmiddels bekendgemaakt. Voor elk van de 35 Werkbedrijven komt 1 miljoen euro beschikbaar. Klijnsma: “Het succes van de Participatiewet valt of staat met een goede samenwerking in de regio. Daarom wil ik in deze opstartfase extra ondersteuning bieden om dit mogelijk te maken.”

Momenteel worden overal in het land regionale Werkbedrijven ingericht waar de bestaande regionale samenwerking verder gestalte moet krijgen om de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 soepel te laten verlopen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had bij de staatssecretaris aangedrongen op extra financiële middelen voor de opstartfase. Klijnsma: “Het is belangrijk dat alle partijen in de regio tijdig aan de slag gaan om alle nieuwe instrumenten van de Participatiewet succesvol in te voeren.”

Begeleiding naar werk

Met de instemming van de Eerste Kamer voor de Participatiewet en de andere te decentraliseren regelingen krijgen gemeenten de gelegenheid mensen meer op maat en in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze alle ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen.

Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: voor mensen met arbeidsvermogen in de Wajong, in de WWB (de Wet werk en bijstand) en de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening).

TIP: Laat u bijpraten over de ontwikkelingen in de HR-wetgeving zoals de Participatiewet en kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 19 maart

Reageer op dit artikel