nieuws

Publieke sector laat social media onbenut

Instroom

Publieke sector laat social media onbenut

HR in de publieke sector werft amper via social media. Daardoor laat ze kansen liggen.

Van de werkzoekenden zetten 3 op 10 social media in bij de zoektocht naar een nieuwe baan, terwijl maar 1 op de 20 organisaties in de publieke sector vacatures via social media deelt. Driekwart van de werkzoekenden geeft aan niet te zoeken via advertenties in een krant of weekblad. Dit blijkt uit onderzoek van Driessen HRM en TNS Nipo.
Een derde van de HRM’ers in de publieke sector twijfelt of hun huidige personeel wel over de juiste capaciteiten beschikt om de organisatiedoelen te bereiken, berichtte PW De Gids al eerder. Aanpassing van het personeelsbestand is dan een oplossing, maar 1 op de 5 HRM’ers geeft aan moeite te hebben om geschikt personeel te vinden. Een mogelijke verklaring hiervoor is de mismatch tussen de wervingsmiddelen die worden ingezet en de kanalen die werkzoekenden gebruiken.

Traditionele wervingskanalen

HRM’ers en werkzoekenden kijken anders aan tegen de waarde van personeelsadvertenties in dag- en weekbladen. Meer dan 75 procent van de ondervraagde werkzoekenden geeft aan dat deze media geen rol spelen in het oriëntatieproces, terwijl 1 op de 3 organisaties hun vacature via een personeelsadvertentie in een dag- of weekblad onder de aandacht probeert te brengen. Het gebruik van deze meer traditionele media werkt wel wanneer het gaat om nieuwe collega’s in de leeftijd tussen de 55 en 64 jaar. In deze groep gebruikt de helft van de werkzoekenden dag- en weekbladen in het oriëntatieproces.

Kansen voor social media

Het plaatsen van personeelsadvertenties blijkt in veel gevallen dus verspilde moeite, waar vaak ook nog eens een aanzienlijk kostenplaatje aan verbonden is. Een kansrijk en tevens goedkoper alternatief is de inzet van social media als wervingskanaal. Uit het onderzoek blijkt dat 3 op de 10 werkzoekenden social media en dan met name LinkedIn inzetten bij de zoektocht naar een nieuwe baan, terwijl op dit moment nog maar 1 op de 20 organisaties vacatures via social media deelt. Actieve werving via social media blijkt nog minder populair. Gemiddeld zet 4 procent van de organisaties LinkedIn in voor actieve werving en maakt slechts 1 procent gebruik van actieve werving via Twitter of Facebook.

Top-4 wervingskanalen voor HRM

Bij de optimalisatie van wervingsmethoden liggen op het gebied van social media dus kansen voor werving in de publieke sector. Het meest gebruikte wervingskanaal is het plaatsen van de vacature op de website van de eigen organisatie. Wanneer HRM’ers op zoek zijn naar een nieuwe medewerker, dan brengt de helft van hen de vacature op deze wijze onder de aandacht. De tweede plaats in de top- 4 van belangrijkste wervingskanalen is zowel voor het inschakelen van het eigen netwerk als het plaatsen van de vacature op een externe algemene vacaturewebsite (40 procent van de HRM’ers gebruikt deze kanalen). Ten slotte staat het plaatsen van een personeelsadvertentie in een krant of dagblad op de vierde plek als middel dat het meeste wordt toegepast.
In de top- 4 van meest gebruikte wervingsmethoden is er nauwelijks onderscheid te zien tussen HRM’ers in de sectoren overheid, onderwijs, zorg & welzijn en de cultuursector. Buiten de top-4 zijn wel verschillen zichtbaar. Zo is binnen de overheid de inzet van uitzendbureaus een populair middel om nieuwe medewerkers te vinden en binnen het onderwijs scoort werving via onderwijsinstellingen relatief hoog. Gemiddeld zoekt een derde van de onderwijsorganisaties nieuwe medewerkers op deze manier.

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door Driessen HRM.

Lees meer over werving en personeelsbeleid in de publieke sector:

Lees ook:  Juiste m/v in de publieke sector?
Lees ook: ‘Top publieke sector verdient nog altijd te veel’
Lees ook: HR wil flexibele schil van 30 procent

Reageer op dit artikel