nieuws

Sleutelen aan vaste werktijden?

Instroom

Sleutelen aan vaste werktijden?

Mag u zomaar de werktijden veranderen van een parttimer die op vaste tijden werkt?

Een werkneemster is in dienst van een regionale omroep en werkt parttime op vaste werktijden. De vaste tijdstippen zijn voor haar van belang, omdat zij de zorg heeft voor een autistische zoon. De omroep wil met de tijd meegaan en dagelijks langer over de dag nieuws presenteren. Het betekent dat de roosters aangepast moeten worden, omdat er geen financiële ruimte is voor extra personeel of freelancers. De werkneemster zal volgens het omroepbedrijf ook op andere tijden moeten werken. Ze is het echter niet eens met de roosterwijziging en spant een rechtszaak aan. De werkneemster eist dat ze op haar gebruikelijke werktijden mag blijven werken, op straffe van een dwangsom.

De kantonrechter constateert dat er geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. In dat geval moet de werkgever bewijzen dat hij zich als goed werkgever gedraagt en/of de voorstellen tot wijziging in alle redelijkheid zijn gedaan. Door ontwikkelingen zoals internet en nieuwe media moet de regionale omroep vooroplopen, maar door bezuinigingen vanuit de overheid kan er geen extra personeel worden aangenomen. De omroep heeft er alles aan gedaan om de gevolgen van de roosterwijzigingen zo beperkt mogelijk te houden en heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de werknemers. Bij een voorkeursbehandeling zouden andere werknemers benadeeld worden, met name omdat in kleine teams wordt gewerkt.

Ook weegt volgens de kantonrechter mee dat de ondernemingsraad instemde met de roosterwijzigingen. Medewerkers kregen een redelijke termijn om de privésituatie af te stemmen op het nieuwe rooster.

Met alle respect voor de gevolgen voor de privésituatie van de werkneemster is de kantonrechter van mening dat ze het nieuwe rooster moet aanvaarden. Ze blijft het recht houden op een vaste vrije dag. Het belang van de werkneemster is niet groter dan het belang van andere werknemers. De kantonrechter wijst het verzoek af. De proceskosten worden gecompenseerd in de zin dat ieder de eigen kosten draagt. Dit was het verzoek van de werkgever, die nadrukkelijk niet had gevraagd om een proceskostenveroordeling.

Rechtbank Midden Nederland
16 september 2014
ECLI:NL:RBMNE:2014:4203

Meer jurisprudentie over werktijden in PW De Gids Vakbase:

Lees ook: Mag een werknemer in proeftijd een aanpassing van werktijden vorderen?
Lees ook: Heeft een werkgever bij de aanpassing van werktijden altijd OR-instemming nodig? Lees ook: Moet een aanpassing van werktijden naar cao-regels ook langs de OR?

 

Reageer op dit artikel