nieuws

Laagopgeleiden in de knel

Instroom

Laagopgeleiden in de knel

De komst van personeel uit Midden- en Oost-Europa zorgt in sommige bedrijfstakken voor verdringing van Nederlandse werknemers, blijkt uit onderzoek.

Dit speelt vooral in de bouw, de tuinbouw, de voedingsindustrie en het wegtransport. Het gaat om werk waarvoor weinig scholing nodig is. Bovendien is kennis van de Nederlandse taal niet echt belangrijk. Laagopgeleiden, jongeren en allochtonen vormen de grootste risicogroep voor verdringing. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurt en waarover De Telegraaf bericht.

Flexibilisering arbeidsmarkt

Volgens het rapport van SEO Economisch Onderzoek zorgt Europese regelgeving ervoor dat werkgevers kostenvoordeel kunnen halen door personeel via buitenlandse bedrijven in te huren. Het voordeel is dat ze dan geen sociale premies en pensioenpremies hoeven af te dragen. Controles op schijnconstructies  zijn op de Europese arbeidsmarkt bovendien een stuk lastiger.

“De stroom arbeidsmigranten lijkt zowel een belangrijke oorzaak alsook het gevolg te zijn van de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt”, stelt het onderzoeksbureau op zijn site. “De nieuwe grenzen van de Europese Unie hebben kostenverlaging (door inzet van arbeidsmigranten) makkelijker gemaakt, terwijl de economische crisis kostenverlaging volgens veel werkgevers onvermijdelijk gemaakt heeft. Door het vrij verkeer van diensten is ongelijke concurrentie ontstaan tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven, met nadelige gevolgen voor binnenlandse werknemers.”

Lees ook: Wat moet HR weten over schijnconstructies?

Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies

Volgens Asscher toont het onderzoek aan dat de strijd tegen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden harder gevoerd moet worden. Hij wil binnenkort een wetsvoorstel voor het aanpakken van schijnconstructies naar de Kamer sturen en de wet voor het minimumloon aanscherpen.

Werknemers die eerder in bijvoorbeeld de tuinbouw en het transport werkten door de komst van Oost-Europeanen zijn niet massaal werkloos, zo blijkt uit het SEO- onderzoek. “Velen van hen zijn nu elders aan de slag. Een aantal werkt ook – vaak noodgedwongen – als zzp’er.”

Tussen 2001 en 2011 is het aandeel buitenlandse werknemers (vooral uit Midden- en Oost-Europa) op de Nederlandse arbeidsmarkt toegenomen van 4,9 tot 7,7 procent. Het totaal aantal Nederlandse werknemers steeg ook, maar in de sectoren bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport nam het in tien jaar tijd fors af. Het aantal buitenlandse werknemers in die sectoren groeide juist. (ANP)

Wet naar Kamer

Begin juli  is het kabinet akkoord gegaan met wat minister Asscher “een belangrijk wapen in de strijd tegen uitbuiten en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt” noemt. Het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) ligt momenteel ter advies bij de Raad van State en komt binnenkort naar de Tweede Kamer. Een aantal ongewenste constructies wordt straks wettelijk verhinderd en de Inspectie SZW krijgt mogelijkheden om de wet te handhaven. 

Wanneer is er precies sprake van een schijnconstructie? Neem eens een kijkje in PW De Gids Vakbase.

 

Reageer op dit artikel