nieuws

Nieuwe bijtelling leaseauto: dit moet HR weten

Instroom

Nieuwe bijtelling leaseauto: dit moet HR weten

Het nieuwe leaseplan is klaar: wat gebeurt er in 2016 met de bijtelling leaseauto?

De kogel is door de kerk: staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt het leaseplan met de bijtelling leaseauto over van onder andere werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland: dit is de derde nota van wijziging, die volgt op zware kritiek op het vorige leaseplan. Wat betekent dit voor de bijtelling leaseauto in het jaar 2016?

TIP: Leer meer over de nieuwe bijtellingsplannen op het Jaarcongres Salarisadministratie op 27 november of volg de Basiscursus Salarisadministratie op 2 en 9 december. 

Welke categorieen blijven er over voor de bijtelling leaseauto?

Uiteindelijk zullen er vier categorieën overblijven in de bijtelling voor leaseauto’s, in het tussenjaar 2016: 4 procent bijtelling, 15, 21 en 25 procent. Volledig elektrische auto’s worden vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, semi-elektrische komen op een half tarief te zitten. Auto’s die meer CO2 uitstoten, vanaf 106 gram/km, gaan meer betalen in de aanschafbelasting (bpm). Hieronder schematisch weergegeven.

Bijtelling 2016
4%: 0-emissie
15%: 1-50 gram/km
21%: 51-106 gram/km
25%: > 106 gram/km

Met deze voorstellen worden de bestaande bijtellingspercentages voor deze categorieën in 2016 verhoogd, maar minder dan in het voorstel in de tweede nota van wijziging, waar nogal wat kritiek op was. In 2017 ligt alles mogelijk weer anders. De autobelastingen in dat jaar – en de jaren erna – worden meegenomen in het debat over een herziening van het complete belastingstelsel.

Voor welke leaseauto’s gelden de plannen?

Het voorstel geldt, voor wat betreft het percentage van de bijtelling en de wijzigingen in de tarieven in de BPM, alleen voor de auto’s die in 2016 nieuw worden aangeschaft.

Wat gebeurt er met bestaande leasecontracten?

Bestaande leasecontracten worden ontzien; niemand wordt tijdens zijn leaseperiode met nieuwe bijtellingspercentages geconfronteerd. Voor het huidige wagenpark blijven de gebruikelijke termijnen van kracht, dat wil zeggen dat de fiscaal gunstige bijtelling voor bijvoorbeeld een auto die in 2015 wordt aangeschaft, tot 2020 gehandhaafd blijft. De wetgeving zoals die in 2016 van kracht wordt, verandert daar niets aan.
Alleen indien iemand nu een auto heeft met bijvoorbeeld 14 procent bijtelling en hij in 2016 eenzelfde auto wil kopen, zal hij geconfronteerd worden met een hogere bijtelling. Als hij wil blijven opteren voor een auto met een laag bijtellingspercentage zal hij kunnen kiezen voor een zuiniger auto.

Lees ook: Leaseauto’s jagen werknemers op kosten bij ontslag

Wat zijn de financiële gevolgen van het leaseplan?

Hieronder worden voor de bijtelling de financiële consequenties voor een aantal auto’s in verschillende categorieën weergegeven. Er wordt uitgegaan van een marginaal tarief in de loonheffing van 47 procent. In het hierna opgenomen overzicht worden de effecten van de derde nota van wijziging – de nieuwste plannen – afgezet tegen het beleid zoals dat al is opgenomen in de Wet uitwerking autobrief (vastgesteld beleid 2016).
Het vastgesteld beleid 2016 behelsde het vervallen van de 4%- en 7%-categorie in de bijtelling. De auto’s in deze categorieën zouden met ingang van 1 januari 2016 in de 14%-categorie zijn opgegaan. Het percentage van de huidige 25%-categorie blijft ongewijzigd.

1. Nulemissie-auto met catalogusprijs € 35 000

Vastgesteld beleid voor 2016:
14%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 192 per maand.
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging:
4%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 55 per maand.

2. Semi-elektrisch met uitstoot 1-50 gram/km met catalogusprijs € 49 000

Vastgesteld beleid voor 2016:
14%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 269 per maand.
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging:
15% bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 288 per maand.

3. Zuinige semi-elektrische of conventionele auto met catalogusprijs € 29 000

Vastgesteld beleid voor 2016:
14%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 159 per maand.
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging:
21%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 239 per maand.

4. Zuinige middenklasser met catalogusprijs € 33 000

Vastgesteld beleid voor 2016:
20%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 259 per maand.
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging:
21%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 271 per maand.

5. Zuinige familieauto met catalogusprijs € 43 000

Vastgesteld beleid voor 2016:
20%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 337 per maand.
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging:
21%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 354 per maand.
(Bron: Over Salarisadministratie/Redactie/ANP)

Lees meer nieuws over salariszaken op het platform Over Salarisadministratie.

 

Reageer op dit artikel