nieuws

Werkloosheid blijft stabiel

Instroom

Werkloosheid blijft stabiel

De werkloosheid in Nederland bleef in oktober vrijwel gelijk. 8 procent van de beroepsbevolking is nu werkloos.

Na vijf opeenvolgende maanden waarin de werkloosheid daalde, bleef het aantal werklozen in de maand oktober vrijwel gelijk ten opzichte van de werkloosheid in september. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het werkloosheidspercentage blijft steken op 8 procent van de beroepsbevolking.

1000 minder werklozen

In totaal zaten afgelopen maand 627.000 Nederlanders werkloos thuis. Dat zijn er duizend minder dan een maand eerder. In september daalde de werkloosheid ook al minder sterk dan in de maanden daarvoor. Dat komt volgens het CBS doordat meer mensen actief op zoek gaan naar werk, waarbij niet iedereen direct succesvol is.
Ook het aantal lopende werkloosheidsuitkeringen daalde nog maar mondjesmaat tot 419.000, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Dat zijn er vijfhonderd minder dan in september. Het aantal uitkeringen aan jongeren en 55-plussers nam vorige maand toe, terwijl in de overige leeftijdsgroepen sprake was van een lichte afname.

Asscher: ‘Werkloosheid blijft zorg’

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het goed nieuws dat de werkloosheid voor de zesde maand is gedaald, maar wijst erop dat de aanpak van werkloosheid zorg blijft voor het kabinet. De minister wees op de banenplannen die het kabinet samen met vakbonden en werkgevers ontwikkelt. Het kabinet heeft daarvoor 600 miljoen euro gereserveerd. Asscher noemde ook een actieplan om vijftigplussers aan de slag te krijgen en een premiekorting voor werkgevers die jongeren met een uitkering in dienst nemen. Van die premiekorting maken werkgevers overigens nog maar weinig gebruik.

Nederlandse werkloosheid relatief laag

Volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam de werkloosheid in Nederland vorige maand uit op 6,5 procent, net zo hoog als in september. Daarmee is de werkloosheid volgens het CBS in internationaal opzicht relatief laag. Het gemiddelde in de eurozone ligt op 11,5 procent en dat van de Europese Unie als geheel op 10,1 procent. (ANP)

Reageer op dit artikel