nieuws

Zorgen over banen jonge leraren

Instroom

Zorgen over banen jonge leraren

Veel jonge leraren zitten werkloos thuis, terwijl scholen juist geld hebben gekregen om banen voor jonge leerkrachten te behouden. De Tweede Kamer vraagt om opheldering.

De scholen hebben vorig jaar 150 miljoen euro gekregen om jonge leraren aan een baan te helpen. Het kabinet wilde met het extra geld voorkomen dat jonge leraren het vak de rug toekeren. De Tweede Kamer heeft aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gevraagd wat er met het geld gebeurd is. Die meldde gisteravond in de Tweede Kamer dat hij niet weet hoeveel banen ermee behouden zijn, omdat scholen dit geld naar eigen inzicht mochten inzetten.

Banen jonge leraren behouden

In beginsel zou met het geld de banen voor 3000 jonge leraren behouden kunnen blijven in 2015, zei hij. Maar of dit gebeurt, is niet duidelijk. Op verzoek van de Kamer zal hij alsnog proberen na te gaan hoeveel werkgelegenheid ermee is behouden of gecreëerd.

18.000 jonge leraren werkloos thuis

Met name PvdA, D66 en ChristenUnie maken zich zorgen om de duizenden net afgestudeerde jonge leraren die werkloos thuis zitten, terwijl de huidige leraren het vaak te druk hebben. Bovendien dreigt vanaf 2016 een tekort aan leraren, omdat veel oudere leraren dan met pensioen gaan. Volgens de PvdA zitten naar schatting 18.000 jonge leraren thuis. (ANP)

Groot alarm

Eind vorig jaar sloeg de CNV Onderwijs groot alarm, omdat er sprake was van een dramatische leegloop. “De uitstroom van docenten is ongekend fors. Daarom vragen wij de overheid om geld uit te trekken voor zogeheten bovenformatief aannamebeleid”, stelt Joany Krijt, bestuurder van de onderwijsvakbond. Om dat te kunnen bereiken, moesten ondanks het feit dat scholen geen geld meer hebben, volgens Krijt ook jonge leerkrachten worden aangesteld. “Op die manier zitten we straks niet zonder docenten en help je pabostudenten direct aan een baan.”

Reageer op dit artikel