nieuws

AOW’er verdringt 55-plusser?

Instroom

AOW’er verdringt 55-plusser?

De vakbonden zijn tegen het kabinetsplan om mensen na hun AOW goedkoper door te laten werken. “Een klap in het gezicht voor de werkloze 55-plusser.”

Het kabinetsplan om mensen na hun AOW-gerechtigde leeftijd te laten doorwerken, zorgt voor “oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt”. Dat stellen vakorganisaties FNV, CNV en VCP in een brief aan de Tweede Kamer.

De bonden vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet 65-plussers langer aan het werk wil houden, terwijl ruim 600.000 mensen werkloos thuis zitten. Zij vrezen voor verdringing van echte banen. “De werkloze 55-plusser krijgt een klap in het gezicht in plaats van steun in de rug door deze maatregel”, stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen.

Wetsvoorstel

Gepensioneerden zijn nu al goedkoper dan andere werknemers. Werkgevers hoeven voor hen minder premies voor de werknemersverzekeringen te betalen. Het kabinet wil ook de verplichting om loon door te betalen bij ziekte voor gepensioneerden beperken tot zes weken. Dezelfde beperkte termijn geldt ook voor ouderen die ziek uit dienst gaan. De loondoorbetalingstermijn is twee jaar voor andere werknemers. Ook willen pensionado’s veelal werken tegen een lager loon, omdat ze toch al AOW krijgen. Daar staat straks een recht op minimumloon tegenover, als er een cao geldt voor het bedrijf waar ze werken.

In de Tweede Kamer wordt binnenkort vergaderd over het plan. De Raad van State uitte onlangs ook al kritiek op het wetsvoorstel. Het zou onder andere in strijd zijn met Europese regels tegen leeftijdsdiscriminatie. De werkgevers staan ook nog niet te trappelen om pensionado’s massaal in dienst te nemen. (ANP)

 

Reageer op dit artikel