nieuws

Groen licht voor Quotumwet

Instroom

Groen licht voor Quotumwet

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt de Quotumwet. Dat betekent dat vanaf 2017 bedrijven een boete kunnen krijgen als hun personeelsbestand minder dan 5 procent arbeidsgehandicapten telt.

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg de Quotumwet) bevat de strafbepaling dat bedrijven vanaf 25 werknemers 5000 euro moeten betalen per niet ingevulde werkplek.

Ook hogeropgeleiden met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor de stimuleringsregelingen om meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen. Banen voor mensen die meer dan het minimumloon kunnen verdienen, komen bovenop de 125.000 extra banen voor mensen die dat zonder hulp niet kunnen. Onduidelijk is nog of het minimumpercentage van 5 procent dan omhoog gaat. Anders zouden minder verdienende arbeidsgehandicapten de dupe kunnen worden van deze bijstelling. Ook is nog steeds niet geheel duidelijk wanneer het gaat om een arbeidsgehandicapte. Ligt de scheidslijn bij de noodzaak om een aangepaste werkplek te hebben? Klijnsma gaat op verzoek van de Kamer bekijken of het mogelijk is bedrijven te belonen als ze meer arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

Quotumwet ingewikkeld?

Werkgevers en werknemers hebben in het sociaal akkoord afgesproken om voor 2026 100.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten te scheppen. Klijnsma verwacht dat er eind 2016 in totaal 11.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten bij zijn gekomen, vergeleken met 1 januari 2013. Als dat niet lukt, komt er dus een verplicht quotum. Begin juli 2014 werd bekend dat ook gedetacheerden meetellen voor het quotum, op het conto van de inlenende werkgever. De wet is alleen van belang voor bedrijven vanaf 25 werknemers.

De Quotumwet is vooral zo ingewikkeld door de vele gelijkstellingen, uitzonderingen en bijzonderheden. Er zijn vele deelbeslissingen nodig voordat duidelijk is of een bedrijf de quotumheffing van  5.000 per arbeidsplaats moet betalen. Zo moet onder meer vaststaan dat het bedrijf 25 of meer werknemers heeft. Dat wil zeggen: minstens 25 maal het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer per jaar in Nederland. Vervolgens is een berekening op basis van een ingewikkelde formule nodig om vast te stellen of er voldoende arbeidsbeperkten in dienst zijn, bij het eigen bedrijf of gedetacheerd bij andere bedrijven.

Op de hoogte blijven van nieuwe wetgeving op HR-gebied Bezoek de HR-wetgeving actualiteitendag.

Reageer op dit artikel