nieuws

Kloof hoog -en laagopgeleiden groeit

Instroom

Kloof hoog -en laagopgeleiden groeit

Werksucces is steeds minder afhankelijk van het thuismilieu. Maar de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden groeit.

Succes in het werk wordt steeds meer afhankelijk van ‘de eigen kracht’: talent en inzet. Het milieu waaruit je komt heeft daar steeds minder invloed op. Zo concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het nieuwe Sociaal en Cultureel Rapport 2014.
Het SCP noemt dit proces ‘meritocratisering’: maatschappelijke posities worden steeds minder afhankelijk van het milieu van herkomst en meer van de eigen ‘verdienste’, met de gevolgde opleiding als belangrijke graadmeter voor het eigen kunnen.

Talent belangrijker dan afkomst

Over de langere termijn gezien werd het behaalde opleidingsniveau inderdaad minder afhankelijk van het milieu van herkomst. Wel is het verband nog steeds sterk en het is niet zeker of de dalende trend de laatste jaren heeft doorgezet. Burgers zelf vinden de eigen capaciteiten (een goede opleiding, hard werken, ambitie) veel belangrijker voor wat iemand kan bereiken dan zijn of haar afkomst. Het vertrouwen in het belang van eigen verdiensten is echter wel afgenomen sinds de jaren tachtig en negentig, terwijl het netwerk (de juiste mensen kennen, relaties in de politiek) in de ogen van burgers belangrijker werd.

TIP: Lees hoe u kansen creëert door te netwerken in het blog Netwerken in 2 minuten op HRbase.nl

Kloof hoog -en laagopgeleiden groeit

De afstand in arbeidspositie tussen hoger opgeleiden enerzijds en lager en middelbaar opgeleiden anderzijds werd het afgelopen twintig jaar groter. Het verschil in beroepsniveau steeg niet, maar dat in uurloon en doorgroeimogelijkheden wel. Het aantal tijdelijke en flexibele contracten groeide sinds 2006/2007 op alle opleidingsniveaus, maar bij hoger opgeleiden minder hard. Ook nam het risico op werkloosheid vanaf 2004/2005 meer toe onder middelbaar dan onder hoger opgeleiden, terwijl het in de jaren daarvoor nog dicht bij elkaar lag.
Uit eerder onderzoek blijkt dat laagopgeleiden een relatief moeizame loopbaan met ontslag, problemen op het werk of een niet afgeronde opleiding hebben. Desondanks ziet 60 procent van hen hun toekomstige loopbaan zonnig in.

Opleiding belangrijker dan ouderlijk milieu

Op de arbeidsmarkt werden posities de afgelopen decennia steeds minder direct van ouders op kinderen overgedragen. De rechtstreekse invloed van het milieu van herkomst is nu nog maar klein, de gevolgde opleiding is veel belangrijker. Maar die hangt wel af van het ouderlijk milieu.

 

 

Reageer op dit artikel