nieuws

Nieuwe Pensioenwet is rond

Instroom

Nieuwe Pensioenwet is rond

De Senaat heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet. De meningen hierover zijn verdeeld. 

Met een ruime meerderheid van Groenlinks, VVD en PvdA en de ChristenUnie heeft de Eerste Kamer woensdag ingestemd met de nieuwe pensioenwet. De Wet aanpassing financieel toetsingkader (FTK), die nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen bepaalt, gaat in per 2015 en maakt een einde aan een voortslepende discussie.
Het FTK is een onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd. Het nieuwe FTK voorziet in noodzakelijk ‘technisch onderhoud’ van het pensioenstelsel, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het noemt.

TIP: Wat betekent de nieuwe Pensioenwet voor de pensioenfondsen? Lees meer op PW De Gids Vakbase.

Veranderingen in de nieuwe Pensioenwet

Volgens de regering zullen de volgende zaken veranderen:

  • Het verspreiden van financiële mee- en tegenvallers over de tijd. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de pensioenuitkering van mensen.
  • Er komen duidelijke, eerlijke en evenwichtige regels voor de indexatie van pensioenen, voor jong en oud.
  • Er komt een stabiele pensioenpremie.
  • De pensioenfondsen zullen hun financiële opzet vóór 1 januari, de ingangsdatum van deze wet, moeten aanpassen aan het nieuwe FTK.

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jette Klijnsma is tevreden over de brede steun die het wetsvoorstel kreeg in de Eerste Kamer. Volgens haar heeft de nieuwe wet het effect dat pensioenfondsen nu kunnen voorkomen dat de pensioenen van gepensioneerden in één klap fors omlaag moeten. Daarnaast kunnen zij volgens Klijnsma zorgen dat er genoeg geld opzij kan worden gezet voor pensioenen voor toekomstige generaties.

Lees ook: 5 HR-misvattingen over het pensioen
Lees ook: HR kent gevolgen nieuwe pensioenregels niet

Negatieve gevolgen van de nieuwe Pensioenwet

Niet iedereen is zo enthousiast over de wet als Klijnsma. Volgens het platform Pensioenleugen.nl, dat de nieuwe wet wilde voorkomen, betekenen de nieuwe regels dat bestaande pensioenen de komende jaren niet meer worden geïndexeerd en dus behoorlijk in waarde zullen verminderen.
‘Voor jongeren zijn de consequenties nog veel groter’, schrijft het platform in haar persbericht. ‘Als zij met pensioen gaan zullen ze genoegen moeten nemen met een uitkering die soms maar 47 procent van het loon bedraagt.’ Op korte termijn zal een verlaging van de pensioenpremie iets meer nettoloon opleveren, maar op termijn zullen de gevolgen ingrijpend zijn, stelt Pensioenleugen.nl.
Fiscaal-jurist Hans van Meerten van advocatenkantoor Clifford Chance noemt de pensioenwijziging in publicaties deze week zelfs ‘onteigening van privébezit en is van mening dat de voorgenomen stelselwijziging eerst aan Europees recht getoetst zou moeten worden. Veel deskundigen vinden het onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer niet meer tijd neemt om tot een grondige en toekomstbestendige herziening van het pensioenstelsel te komen. Dit kortetermijnbeleid zal op de lange termijn funest zijn en grote economische gevolgen hebben, vrezen ze. (Bron: Ministerie SZW/Pensioenleugen.nl/Redactie)

 

Reageer op dit artikel