nieuws

Pestende ambtenaar krijgt half salaris

Instroom

Pestende ambtenaar krijgt half salaris

Ambtenaren die collega’s pesten, kunnen worden gekort op hun salaris.

Dat zei minister Plasterk in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Kamerleden van de PvdA stelden een artikel van Binnenlands Bestuur aan de kaak, waarin bleek dat ambtenaren over het algemeen meer pesten dan werknemers in andere sectoren. Zo berichtte het tijdschrift Binnenlands Bestuur dinsdag op haar website.

TIP: Lees meer over hoe u de risico’s van Psychosociale Arbeidsbelasting zoals pesten kunt inventariseren op PW De Gids Vakbase.

Onveilig gevoel veroorzaakt pestgedrag

De pestende ambtenaar kan tot een half maandsalaris worden gekort als blijkt dat hij zich schuldig maakt aan pestgedrag, zo staat in de rechtspositieregeling van Rijksambtenaren. Ook individuele overheidswerkgevers kunnen dit soort sancties treffen.
Volgens het artikel van Binnenlands Bestuur zijn ambtenaren meer geneigd tot pesten door de politieke omgeving waarin ze verkeren, maar ook door de crisisjaren: dat zou het onveilige gevoel versterken, waardoor mensen eerder pestgedrag laten zien. Bovendien zijn ambtenaren door de matige doorstroom bij de overheid – mede door de gouden arbeidsvoorwaarden – simpelweg tot elkaar veroordeeld.
In oktober kondigde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al aan om pesten op de werkvloer in het algemeen aan te willen pakken. Asscher zegde toe maatregelen die voor 2016 op de agenda stonden, volgend jaar al te gaan nemen.

Lees ook: Zo herkent HR pesten op de werkvloer

Sancties voor pestende ambtenaar

In het Kamerdebat noemde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de sancties die pestende ambtenaren boven het hoofd kunnen hangen. Wettelijk zijn zij namelijk verplicht zich als een ‘goed ambtenaar’ te gedragen. Doen ze dan niet, dan kunnen ze een schriftelijke berisping, strafontslag of een financiële maatregel krijgen. Plasterk weigerde verder in te gaan op hoe overheidsorganisaties dit moesten oppakken. Zij dragen daarin volgens hem eigen verantwoordelijkheid.
In de verdere reactie van minister Plasterk op de pestende ambtenaar liet hij zich niet zo zeer van zijn meelevende kant zien. Hij noemde de uitkomsten van de onderzoeken niet te herkennen in zijn dagelijkse praktijk. Verder zei hij geen Nederlands onderzoek te kennen dat gericht is op de oorzaken van pesten bij ambtenaren. Verder was ook het verband tussen baanzekerheid en de toename van het pesten op de ambtenarenvloer hem onbekend.

 

Reageer op dit artikel