nieuws

Prijskaartje arbeid verschilt enorm

Instroom

Prijskaartje arbeid verschilt enorm

Wat arbeid kost in Nederland? Ligt er helemaal aan waar je werkt. Wie in de olie- en gaswinning zit, verdient met 36,40 euro ruim tweemaal zoveel als een collega in de horeca. Die beurt ‘maar’ 18 euro per uur. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. De arbeidskosten lopen flink uiteen per sector.

Per gewerkt uur zijn werkgevers in ons land gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeidskosten. Daar zijn alle kosten bij inbegrepen die komen kijken bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten. Gemiddeld houdt een werknemer daar €22,10 per uur aan over.

(<< Is dat een eerlijke beloning? Lees dit artikel er nog eens op na >>)

Behoorlijke verschillen

De arbeidskosten verschillen behoorlijk per sector. Bijzondere beloningselementen vormen in de delfstoffenwinning maar liefst 17 procent van de arbeidskosten, landelijk is dat 10 procent. Gemiddeld betalen werkgevers in de horeca 4 procent van de arbeidskosten aan pensioenpremies omdat er relatief veel jongeren werken op tijdelijke contracten. De gemiddelde premiedruk voor pensioenen is 8 procent.

In het onderwijs gaat een relatief groot deel van de arbeidskosten naar loon tijdens verlof en ziekte. In de private sector betalen werkgevers daar minder voor, maar zij betalen meer aan bijzondere beloningen. In de financiële dienstverlening gaat een relatief hoog deel van de arbeidskosten naar pensioenpremies.

Samenstelling niet veranderd

De samenstelling van de arbeidskosten is de afgelopen vier jaar vrijwel niet veranderd. Arbeidskosten bestaan voor het grootste deel (56 procent) uit kaal loon. Loon voor niet-gewerkte tijd, dit is uitbetaald loon tijdens verlof, feestdagen en kort verzuim, vormt 8,5 procent van de arbeidskosten. Loon in natura draagt voor 1,7 procent bij.

Bijzondere beloningen zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, gratificaties en winstuitkeringen zijn 10,2 procent van de arbeidskosten. Al deze looncomponenten zijn goed voor ruim 76 procent van de totale loonkosten. Het overige deel van de arbeidskosten bestaat grotendeels uit werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies, kosten voor beroepsopleidingen, ontslagvergoedingen en doorbetaald loon bij ziekte.

Reageer op dit artikel