nieuws

Wet normering topinkomens is rond

Instroom

Wet normering topinkomens is rond

Topinkomens in de (semi)publieke sector gaan per 1 januari aan banden. De wet is rond.

Dinsdagavond stemde een ruime meerderheid van de Eerste Kamer in met de nieuwe wet normering topinkomens, die per 1 januari van kracht gaat. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kan vanaf dat moment een bovengrens op salarissen opleggen op 100 procent van een ministersalaris (178.000 euro). Momenteel ligt die grens nog op 130 procent.

50.000 euro minder

,,Als je nu gaat solliciteren, verdien je 50.000 euro minder”, rekende Plasterk (PvdA) voor. De minister is vooral ,,heel blij” dat zijn vernieuwde wet op de topinkomens het ook in de Eerste Kamer heeft gehaald. Hij noemde de topinkomens één van de belangrijkste zaken uit zijn dossier. Zeker in de ouderenzorg rijzen de topinkomens de pan uit.
De nieuwe wet gaat dus al over tien dagen in. De Senaat kwam in het reces bijeen om het voorstel nog bijtijds af te handelen. Met ingang van 2015 is het maximum salaris (inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) 144.108 euro per jaar, maar komt het met onkostenvergoeding en pensioenbijdrage neer op 178.000 euro.

‘Wet normering topinkomens is voortijdig’

VVD, CDA, D66 en OSF stemden tegen. De bovengrens van 130 procent bestaat nog maar kort. Verdere verlaging is voortijdig en onzorgvuldig, vindt de VVD in de Senaat, want de effecten van de eerste zijn nog niet duidelijk. De kritiek van de VVD is begrijpelijk, aangezien de vorige wet normering topinkomens nog amper een jaar geleden in ging. Toen werden de topinkomens op de huidige 130 procent genormeerd, met een maximum salaris inclusief onkosten en pensioenbijdragen van  228.599 euro.
Ook worden topmensen over één kam geschoren, vinden de liberalen in de Senaat. PvdA-senator Ruud Koole wees erop dat coalitiepartner VVD een afspraak uit het regeerakkoord niet nakomt, maar gunt ,,elke fractie zijn eigen afweging.”
Voor functionarissen die nu nog meer verdienen, geldt een overgangsregeling. In de eerste helft van het komende jaar komt er verder een ,,verkenning” naar het aan banden leggen van de salarissen van nog meer functionarissen in bepaalde sectoren. (ANP)

TIP: Lees meer over toekomstbestendig belonen in de whitepaper Belonen met het oog op de toekomst.

 

Reageer op dit artikel