nieuws

AFM: meer vrijheid inleg pensioenpremie

Instroom

AFM: meer vrijheid inleg pensioenpremie

Werknemers zouden een grotere vrijheid moeten krijgen om de hoogte van de in te leggen pensioenpremie zelf te bepalen.

Dit bepleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in haar vandaag gepresenteerde visie op de toekomst van het pensioenstelsel. Er is sprake van een grote variatie in omstandigheden en behoeften tussen werkenden. Zij verschillen in carrièrepatronen, beschikbaar vermogen en de mogelijkheden om langer door te werken. De AFM is er daarom voorstander van om deelnemers de keuze te geven om de hoogte van de in te leggen premie gedeeltelijk zelf te bepalen.

De organisatie vindt het daarnaast belangrijk  “om oneerlijke subsidies tussen generaties weg te nemen”. Hiervoor is het nodig af te stappen van het huidige systeem van de doorsneepremie, waarbij jong en oud hetzelfde bedrag betalen.

Tip! Lees meer over de premie voor de pensioenregeling op PW De Gids Vakbase

Zelfstandigen

De AFM vindt bovendien dat het in het huidige pensioenstelsel niet langer is uit te leggen dat sommige werkenden wel en andere niet verplicht zijn om pensioen op te bouwen. Honderdduizenden zelfstandigen vallen nu nog buiten de verplichting en dreigen geen enkel pensioen op te bouwen. Volgens de toezichthouder zouden ze desnoods gedwongen moeten worden om toch voor hun pensioen te gaan sparen. De AFM zegt bij het vernieuwen van het pensioenstelsel voorstander te zijn van “keuze waar het kan, verplichting daar waar dat verstandig is.” Een goede eerste stap is dat zzp’ers inmiddels vrijwillig kunnen deelnemen aan een pensioenregeling. Maar wanneer blijkt dat hier onvoldoende gebruik van wordt gemaakt dan ligt “een algehele verplichtstelling”  voor de hand.

Zelfstandigenorganisaties zien niets in een voor iedereen verplicht aanvullend pensioen. ZZP Nederland wijst er in een reactie op dat zzp’ers niet hetzelfde zijn als werknemers in loondienst. “Je kunt zelfstandigen niet verplichten om zaken te verzekeren die bij de arbeidsrisico’s horen, want daarvoor zijn het ondernemers,” zo reageerde Maarten Post van ZZP Nederland in het programma RTL Z.

Lees ook: 5 HR-misvattingen over het pensioen

Reageer op dit artikel