nieuws

Kamer akkoord met Wet aanpak schijnconstructies

Instroom

Kamer akkoord met Wet aanpak schijnconstructies

Asschers wetsvoorstel om schijnconstructies aan te pakken, kreeg gisteren groen licht van de Tweede Kamer.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunde gisteravond de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) om uitbuiting en onderbetaling van werknemers tegen te gaan. De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) werd gesteund door de regeringspartijen VVD en PvdA, maar ook door oppositiepartijen CDA, D66, PVV, de ChristenUnie en in mindere mate de SP.

De WAS moet vanaf 1 juli een einde maken aan constructies waarbij werkgevers minder dan het minimumloon of het cao-loon betalen. Hiervan is nog vaak sprake in de tuinbouw, de bouw en in het transport en het betreft dan vaak werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Niet alleen leidt het tot onderbetaling van werknemers, maar ook tot oneerlijke concurrentie voor  werkgevers die wel gewoon eerlijk het minimum- of cao-loon uitbetalen. Asscher typeerde het wetsvoorstel eerder al als “een belangrijk wapen in de strijd tegen uitbuiten en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt”.

Lees ook: Wat moet HR weten van schijnconstructies?

Een aantal ongewenste constructies wordt straks wettelijk verhinderd en de Inspectie SZW krijgt mogelijkheden om de wet te handhaven. De uitgevoerde inspecties worden openbaar en zo krijgen werkgevers straks meer inzicht in de naleving.

Inhouden op loon mag niet

Asscher presenteerde de wet in december, nadat hij er met de regeringspartijen VVD en PvdA over had onderhandeld. De VVD vond Asschers eerste voorstel te ver gaan. De liberalen gaan nu wel instemmen, al waarschuwde Kamerlid Anne Mulder voor een mogelijk onbedoeld neveneffect. Nu mogen werkgevers kosten inhouden op het loon voor bijvoorbeeld huisvesting of een zorgverzekering. Maar malafide werkgevers houden ook geld in voor maaltijden of voor vermeende slijtage aan de weg. Ook worden soms boetes opgelegd voor hard praten op de werkvloer.

Looninhouding wordt straks verboden als daardoor minder dan het minimumloon wordt uitbetaald. Maar dat mag er niet toe leiden dat arbeiders uit Midden- en Oost-Europa in handen vallen van huisjesmelkers of massaal niet verzekerd zijn. Asscher stelde in het kamerdebat dat de werkgever de zorgpremie kan inhouden van het vakantiegeld. Dan blijft het nettominimumloon onaangetast.

Maar de bedragen voor huren zijn daarvoor te hoog. Asscher kijkt naar een oplossing, om te voorkomen dat er weer problemen ontstaan rond woningen waar te veel Oost-Europeanen onder slechte omstandigheden en te klein gehuisvest bij elkaar zitten. (ANP)

Reactie uitzendbureaus

Eerder deze week waarschuwde brancheorganisatie voor uitzenders ABU dat de het plan om inhoudingen op de loonstrook voor huisvesting en zorgverzekering te verbieden averechts zou werken. ABU stelt dat als inhoudingen van de loonstrook verdwijnen het malafide uitzenders en huisjesmelkers in de kaart speelt. Ook zou het voorstel er voor zorgen dat er straks veel meer onverzekerde arbeidsmigranten in Nederland rondlopen.

Meer weten over de laatste wetswijzigingen? Meld u dan aan voor de HR-wetgeving Actualiteitendag op 19 of 26 maart in Utrecht.

Reageer op dit artikel