nieuws

Overgangsregeling voor transitievergoeding

Instroom

Overgangsregeling voor transitievergoeding

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding. Dit zijn de vier belangrijkste punten.

Waar oorspronkelijk geen overgangsrecht was opgenomen voor de transitievergoeding in de WWZ, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten een overgangsregeling op te nemen.

TIP: Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond de Wet werk en zekerheid? Laat u bijpraten op de HR-wetgeving Actualiteitendag op 19 en 26 maart.

Vanuit verschillende hoeken kwam commentaar op de regeling. Werkgevers zouden hun tijdelijke werknemers (bijvoorbeeld bij seizoensarbeid als horeca, recreatie en tuinbouw) niet opnieuw inhuren wanneer de transitievergoeding direct per 1 juli 2015 van kracht zou gaan en het arbeidsverleden van vóór 1 juli volledig mee zou tellen bij het berekenen van de vergoeding. Asscher was het eens met de kritiek en kwam met een overgangsregeling.
Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015.

4 belangrijkste punten uit de overgangsregeling

1. Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat werkgevers door de opbouw van de transitievergoeding werknemers niet meer aannemen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. Dat sluit aan ook bij het overgangsrecht voor de ketenbepaling.

Lees ook: Transitievergoeding: zo bespaart HR veel geld

2. Verder wordt geregeld dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijk contract een transitievergoeding verschuldigd zal zijn.

3. Als een tijdelijke werknemer binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijk contract een vast contract krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, telt ook de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van maximaal drie maanden. In ruil daarvoor krijgt de werknemer dan de zekerheid van een vast contract.

4. De vergoeding bedraagt in de eerste tien jaar een derde maandsalaris per dienstjaar en daarna een half maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding is bedoeld voor scholing en/of om over te stappen naar een ander werk. De transitievergoeding is onderdeel van de Wet werk en Zekerheid (WWZ) en met werkgevers en vakbonden afgesproken in het sociaal akkoord van april 2013. Afgelopen jaar is de WWZ door de Tweede en Eerste Kamer aanvaard.

Flexbranche ‘gematigd positief

De Nederlandse Bond van bemiddelings- en uitzendondernemers (NBBU) is gematigd positief over de overgangsregeling voor de transitievergoeding die minister Asscher (SZW) vandaag aan de Tweede Kamer bekend heeft gemaakt. “De overgangsregeling biedt in elk geval meer rechtszekerheid en dus meer duidelijkheid voor werkgevers. Met deze duidelijkheid haalt de regeling de grootste onzekerheid uit het oorspronkelijke plan”, zo vindt de brancheorganisatie voor flexondernemers.
Afgelopen week konden werkgevers en vakbonden niet tot een gezamenlijke oplossing komen voor de transitievergoeding en lag het initiatief bij de minister. De NBBU ziet de oplossing van de minister als een compromis. “Dit is een redelijke route om de werking van de transitievergoeding te verzachten”, aldus de brancheorganisatie. “Toch zal onze achterban nog wel veelvuldig met de vergoeding te maken krijgen. Het blijft voor ons wrang dat bij uitstek uitzendondernemingen die er juíst belang bij hebben mensen te plaatsen, zelf te maken krijgen met de transitievergoeding.”

Reageer op dit artikel