nieuws

‘Kaalslag onder administratieve functies’

Instroom

‘Kaalslag onder administratieve functies’

De administratieve functies op lager en middelbaar beroepsniveau staan op de tocht. Tussen 2008 en 2012 verdwenen er al 90.000 banen en het eind is nog niet in zicht.

Dit blijkt uit een onderzoek van het UWV naar de werkgelegenheid in administratieve beroepen.  Het aantal banen daalt sinds 2008 onafgebroken als gevolg van de economische crisis en door toenemende digitalisering. Met het verdwijnen van 90.000 banen tussen 20o8 en 2012 is de administratieve sector er echter nog niet. De uitkeringsinstantie verwacht dat de banenkrimp de komende jaren doorzet door verdergaande automatisering en digitalisering. “Met name de werkgelegenheid op lager en middelbaar beroepsniveau staat onder druk.”

Uit het onderzoek blijkt dat  veel routinematige administratieve handelingen overbodig worden, voornamelijk op lager of middelbaar niveau. “Door slimme software en computersystemen worden gegevens automatisch ingevoerd. Klanten kunnen steeds vaker ook zelf digitaal betalingen doen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorvoeren. Het administratieve werk verschuift zo van gegevensverwerking naar gegevens controleren en advisering. Door deze ontwikkeling verdwenen de afgelopen jaren al veel banen in het archief, de financiële administratie en bij de post.”

De komende tijd verwacht UWV een substantiële krimp onder met name ondersteunende, administratieve krachten op mbo-niveau. Bijvoorbeeld receptionisten, typisten en medisch secretaresses moeten volgens het UWV vrezen voor hun baan. De krimp onder administratieve functies is veel groter dan in andere beroepsgroepen.

Verandering takenpakket

Niet voor alle administratieve functies is het de komende jaren kommer en kwel. Het UWV constateert in het rapport dat, ondanks het banenverlies, de vraag naar hogeropgeleid administratief personeel wel toeneemt. “Dit is met name het geval in de financiële administratie. Upgrading van het werk zorgt ervoor dat mbo-werkzaamheden worden overgenomen door hbo-opgeleiden. Over het algemeen zijn de kansen op werk voor hbo’ers en wo’ers dan ook beter dan voor mbo’ers.”

Ook de secretaresses krijgt steeds vaker een ander takenpakket. “Door de digitalisering trekt de manager secretariële taken naar zich toe, waardoor de secretaresse meer ruimte krijgt om bredere werkzaamheden uit te voeren en meer betrokkenheid krijgt in het team of de afdeling.”

Financiële specialisten zitten goed

Opvallend is dat maar liefst een kwart van alle vacatures in Nederland economisch-administratieve functies betreft, maar dat het aantal WW’ers met een administratieve achtergrond tamelijk groot is. Dit geldt  volgens het UWV voornamelijk voor de lagere en middelbare beroepen, zoals receptionisten, typisten en administratief medewerkers. “Het rapport laat zien dat er nog steeds een aanzienlijk aantal banen is op administratief gebied”, zegt UWV-onderzoeker Kees van Uitert. “Maar de kansen op werk zijn voor werklozen en schoolverlaters wel kleiner geworden. Als de verwachte automatisering doorzet, worden deze kansen alsmaar kleiner. Een gedegen en actuele opleiding wordt dus steeds belangrijker voor het vinden van een baan.”

Financiële specialisten op specifieke functies, zoals registeraccountants en fiscalisten, ontspringen de dans, zegt het UWV. Voor deze functies blijven de  arbeidsmarktperspectieven goed.

 

 

Reageer op dit artikel