nieuws

Uitvoering Participatiewet eenvoudiger

Instroom

Uitvoering Participatiewet eenvoudiger

Het wordt voor werkgevers straks makkelijker om de Participatiewet uit te voeren: het pakket met ondersteunende voorzieningen wordt duidelijker.

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking, duidelijker maakt op welke voorzieningen ze een beroep kunnen doen. Nu maakt het nog een verschil of iemand uit de doelgroep van de Participatiewet afkomstig is van het UWV of via de gemeente naar een plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen. In het nieuwe wetsvoorstel worden de verschillen bij het afsluiten van no-riskpolissen en het aanbieden van mobiliteitsbonussen voor de doelgroep opgeheven.

Basispakket Participatiewet

Gemeenten en sociale partners hebben bij staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangedrongen op deze harmonisatie. Hierdoor ontstaat voor werkgevers meer duidelijkheid over het basispakket van instrumenten dat ingezet kan worden bij de invulling van de extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees ook: Participatie wet invullen? 7 tips

Werkgevers en werknemers en het kabinet zijn in het Sociaal Akkoord overeengekomen dat er tot 2026 in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze banen in aanmerking. Het gelijkstellen van de instrumenten waar werkgevers een beroep op kunnen doen, is belangrijk voor het halen van de banenafspraak.

Ook op het punt van de inzet van jobcoaches, die zorgen voor de begeleiding van werknemers met een beperking, wordt het aanbod voor werkgevers gelijk getrokken. Hierover vindt nog overleg plaats tussen UWV en gemeenten.

Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Plan is dat de wijzigingen op 1 januari volgend jaar van kracht worden.

TIP: Lees meer over de Participatiewet op PWdegidsvakbase.nl

Reageer op dit artikel