nieuws

Uitzend-CAO nu algemeen bindend

Instroom

Uitzend-CAO nu algemeen bindend

De CAO voor Uitzendkrachten is algemeen verbindend verklaard. 700.000 uitzendkrachten vallen er nu onder.

De cao-wijzigingen die vorig jaar september waren afgesproken door brancheorganisatie ABU en de vakbonden, werden deze week algemeen verbindend verklaard door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle 700.000 uitzendkrachten in Nederland hebben nu recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Uitzendkrachten 2012-2017, met uitzondering van werknemers die werken in voor deze cao vrijgestelde bedrijven.

Inlenersbeloning van kracht op 30 maart

De ABU en de vakbonden hadden op 30 september 2014 een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’ wordt per 30 maart 2015 ingevoerd. Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor o.a. groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C) blijft een apart loongebouw van toepassing. In de vernieuwde cao is verder de Wet werk en zekerheid verwerkt. Zo mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt.

‘Gelijk speelveld’

De ABU is blij met de algemeenverbindendverklaring. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Met de algemeenverbindendverklaring creëren we een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, behoudens die zijn aangesloten bij de NBBU en de gedispenseerde ondernemingen, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO voor de Uitzendkrachten goed zijn geregeld. Het is goed, met het oog op de invoering van de inlenersbeloning per 30 maart, dat de algemeenverbindendverklaring tijdig is verleend.”
De algemeenverbindendverklaring loopt tot en met 16 september 2015. De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV. Jaarlijks gaan er ruim 700.000 uitzendkrachten aan de slag.

 

Reageer op dit artikel