nieuws

Uitzendkracht krijgt gelijk loon

Instroom

Uitzendkracht krijgt gelijk loon

De inlenersbeloning is van kracht. Uitzendkrachten krijgen nu gelijk loon als vaste medewerkers in de organisatie.

Uitzendkrachten die onder de ABU-CAO vallen, horen vanaf deze maandag 30 maart hetzelfde loon uitgekeerd te krijgen als de vaste medewerkers in dienst bij de organisatie waar zij werken. Grote kans dat uw uitzendkrachten hier ook onder vallen: de ABU-CAO werd deze maand namelijk algemeen bindend verklaard. De inlenersbeloning geldt hiermee als uitgangspunt voor de hele uitzendbranche.

TIP: Lees hoe het gelijke loon naast de ABU-CAO ook wettelijk geregeld is op PW De Gids Vakbase. 

Arbeidsvoorwaarden onder de inlenersbeloning

De zogeheten ‘inlenersbeloning’ vanaf de eerste dag was een van de belangrijke afspraken bij de aanpassing van de CAO voor Uitzendkrachten die de ABU en de bonden vorig jaar overeenkwamen. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen, hebben vanaf de eerste dag (in plaats van na de 26e week) dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

  • het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • atv/adv
  • toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald, onkostenvergoedingen en periodieken.

Uitzondering op de regel

De inlenersbeloning geldt voor een aantal groepen niet. Zo is er voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing. Dit geldt onder andere voor diegenen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid. Daarmee worden de opstap- en transitiefunctie van de uitzendbranche voor de arbeidsmarkt beter ondersteund. Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C).

Reageer op dit artikel