nieuws

10 trends in werk: méér uren graag!

Instroom

10 trends in werk: méér uren graag!

Werknemers willen meer werken en verliezen hun zelfstandigheid. 10 trends in werk van de laatste tien jaar.

In tien jaar kan veel gebeuren. Hoe is ons werk de afgelopen jaren veranderd? TNO Arbeid zette tien trends op het gebied van arbeid op een rij. Het onderzoeksinstituut gebruikte hiervoor cijfers uit de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden, die sinds 2005 jaarlijks wordt gehouden. Voor dit onderzoek – een samenwerking van TNO, het CBS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – worden ruim 22.000 werknemers uit verschillende en beroepen ondervraagd.

1. Medewerkers willen meer werken dan dat ze doen

Sinds 2012 werken Nederlanders eigenlijk alleen maar minder dan ze zouden willen. De gemiddelde contractomvang daalde van zo’n 31,8 uur per week in 2007 naar 29,7 uur in 2013. De gemiddelde wens wat betreft het aantal uren in de week steeg echter vanaf 2011 tot 30,7 uur.

Lees ook: Dit zijn de HR Trends in 2015

2. Er is meer tijd voor het gezin

Werknemers hebben meer tijd om door te brengen met familie. Waar in 2005 nog 47 procent van de werknemers geen enkele gezinsactiviteiten miste, kwam dat percentage in 2013 uit op 51 procent.

3. Medewerker denkt minder na over andere baan

Een andere baan aannemen was voor veel werkenden de afgelopen jaren geen optie. Dat plaatje ze dan ook meer uit hun hoofd te zetten, blijkt uit de cijfers. Sinds 2007 daalde het aantal Nederlanders dat nadacht over een andere baan van 51 procent naar 45 procent. Niet geheel verassend ging dan ook een kleiner deel echt over tot actie om ander werk te zoeken, al daalde die hoeveelheid slechts licht: van 26 procent in 2007 naar 23 procent in 2013.

4. Personeel krijgt vaker te maken met reorganisatie

In de afgelopen jaren kregen steeds meer werknemers te maken met een grote reorganisatie of inkrimping van het bedrijf. Dat percentage steeg flink: van 20 procent in 2010 naar 51 procent in 2013.

TIP: Lees hoe een goed sociaal plan opstelt bij een reorganisatie op PW De Gids Vakbase. 

5. Meer zorgen om baanbehoud

Een logisch gevolg van trend nummer vier: al die reorganisaties leverde werknemers flink wat angst op over hun eigen baan. Waar in 2010 ‘slechts’ 22 procent vreesde voor zijn baan, was dat in 2013 opgelopen tot 34 procent. Ook dachten meer werknemers na zo’n reorganisatie moeilijker aan een nieuwe baan te komen.

6. Er zijn minder arbeidsongevallen

Werkgevers blijken hun arbeidsomstandigheden langzaam te verbeteren, want het aantal arbeidsongevallen met letsel en verzuim neemt voorzichtig af. Van 3,3 procent in 2005 naar 2,7 in 2013. Met name in de sectoren handel, vervoer en opslag en horeca namen het aantal ongelukken af.

7. Werk vraagt minder aandacht

Het lijkt erop dat medewerkers hun werk makkelijker loslaten, want het aantal werknemers dat vindt dat hun werk vaak of altijd aandacht behoeft, daalt gestaag. In zes jaar (tussen 2007 en 2013) daalde dit percentage van 79 procent naar 72 procent.

8. Minder te zeggen over het werk

Tegenover trend nummer zeven staat dan weer wel meer werknemers minder zelfstandigheid ervaren in de uitvoering van hun werk. Met name in de zakelijke dienstverlening en het onderwijs, waar werknemers over het algemeen veel zelfstandigheid ervaren, neemt dit gevoel af.

9. Financiële sector werkt meer thuis

Het thuiswerk is de afgelopen jaren, niet geheel verassend, enorm gestegen. De financiële sector spant hierin de kroon. In deze sector – waar gemiddeld genomen al veel wordt thuis gewerkt – verdubbelde de hoeveelheid medewerkers die minstens een uur per week thuis werkt.

10. Onregelmatig werk stijgt in horeca

Horecapersoneel werkt steeds meer op onregelmatige tijden. Ook in de handel en de zorg is een vergelijkende trend zichtbaar. Werken buiten reguliere werktijden, wat zeker in de horeca vaak voorkomt, blijkt slecht te zijn voor het gezinsleven, blijkt uit onderzoek.

Lees meer over trends in HR en arbeid: 

Reageer op dit artikel