nieuws

‘Bussemaker is geen W&S-bureau’

Instroom

‘Bussemaker is geen W&S-bureau’

De Tweede Kamer wil af van het vrouwenregister van Bussemaker die talentvolle bestuursvrouwen registreert.

Een VVD-motie tegen het plan van minister Bussemaker om een lijst samen te stellen van vrouwen die geschikt zouden zijn voor topbestuursfuncties, vond dinsdagavond doorgang in de Tweede Kamer.
De partij wil dat onderwijsminister Bussemaker, die ook emancipatie in haar portefeuille heeft, stopt met de lijst. Via het register krijgen bedrijven inzicht in het vrouwelijk talent dat Nederland heeft om zo het aantal benoemingen te bevorderen. De liberalen vinden echter dat de minister hiermee concurrentievervalsend bezig is. Ze wijzen erop dat bedrijven, zoals wervingsbureaus, dit soort dingen zelf al doen.

TIP: Lees welke criteria er gelden voor een voorkeursbeleid op PW De Gids Vakbase.

300 namen

Bussemaker lanceerde het initiatief onlangs samen met voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ze riepen commissarissen op om vrouwelijke kandidaten aan te melden voor hun register. Dat leverde bijna driehonderd namen op. Doel van het project is om meer vrouwen in topposities te krijgen.  Vorig jaar september bleek uit onderzoek dat het streefcijfer van de Nederlandse overheid van 30 procent bij lange na niet wordt gehaald. Dat percentage staat nu op 8,9 procent en daarmee looptNederland achter op veel andere landen.

Old boys krentenbrood

Bussemaker gaat bekijken op welke manier ze invulling gaat geven aan de motie. Haar woordvoerster gaf aan dat het register geen werving- of selectiebureau is.
Regeringspartij PvdA vindt het ook jammer dat het register geen kans krijgt, nu onder meer CDA en SP geen steun gaven. PvdA-Kamerlid Keklik Yücel zei dat het register als tijdelijk instrument kon dienen om het ‘old boys network’ te doorbreken, zodat er meer diversiteit aan de top komt. ,,Dat is niet alleen goed voor de kansen van vrouwen maar ook voor de prestaties van bedrijven”, aldus Yücel. (ANP)

Reageer op dit artikel