nieuws

Omstreden TTIP-verdrag baart zorgen

Instroom

Omstreden TTIP-verdrag baart zorgen

Vakbonden zijn bang dat door het TTIP-handelsverdrag de Europese arbeidsvoorwaarden zullen afbrokkelen.

De bonden vrezen dat het omstreden Amerikaanse TTIP-verdrag, dat handelsafspraken bevat die ook invloed hebben op de arbeidsmarkt, bestaande arbeidsvoorwaarden en arbeidsnormen zal verslechteren. Bovendien zou het oneerlijke concurrentie in de hand werken.
Grootste zorg van vakbond CNV is dat het vrijhandelsakkoord TTIP, officieel het Transatlantic Trade and Investment Partnership, niet eens gaat bijdragen aan de minimale arbeidsrechten voor werknemers, zoals die in Europa zijn geformuleerd binnen de International Labour Organisation (ILO). Zo stelt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. ‘Het lijkt er op dat de Verenigde Staten deze niet willen erkennen in het verdrag. En dan vrees ik dat dit verdrag alleen maar gaat bijdragen aan een race naar de bodem in de rechten voor werknemers.’

Minimum aan arbeidsrechten

Woensdag gaat de CNV-voorman in gesprek met minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ploumen gaf onlangs aan advies te vragen aan de Sociaal Economische Raad (SER) om om te kijken of het handelsverdrag de Nederlandse arbeidsvoorwaarden kan schaden. Bijvoorbeeld over de regels van het gebruik van chemische stoffen op de werkvloer. Als die verschillen van de Amerikaanse regelgeving zou dat voor oneerlijke concurrentie kunnen opleveren in het voordeel van in Nederland gevestigde Amerikaanse bedrijven.
Van Wijngaarden zal er bij Ploumen voor pleiten dat de EU en de VS de acht fundamentele arbeidsnormen van de ILO vertalen in concrete afspraken, die voor een minimumniveau aan arbeidsrechten aan beide kanten van de oceaan moeten zorgen.
De ILO-normen gaan onder andere over de vrijheid van vereniging, en het tegengaan van dwangarbeid. Het ontbreken van een dergelijke basis versterkt de zorgen van het CNV. 172 landen erkennen deze normen, maar de VS doet dat slechts gedeeltelijk. Europa zou de VS dus moeten vragen om minimaal de ILO-normen te erkennen, zegt Van Wijngaarden. ‘Daarmee wordt er een minimale standaard gecreëerd voor toekomstige handelsakkoorden tussen landen. Maar dat blijft slechts een minimale bodem voor arbeidsrechten van werknemers, die we in Europa gezamenlijk hebben vastgesteld. Daarna moet het verdrag op een goede manier verder worden uitgewerkt.’

Lonen onder druk

Eerder deze maand gaf ook vakbond FNV aan zich zorgen te maken over de mogelijke komst van het TTIP-verdrag. De vakbond denkt dat onder andere door oneerlijke concurrentie 600.000 banen in Europa op de tocht komen te staan en dat arbeidsvoorwaarden en lonen onder druk komen te staan. Bovendien zou, wanneer de Europese Unie akkoord gaat met het verdrag, de gezondheid van werknemers op het spel wordt gezet doordat regelgeving wordt versoberd.

Reageer op dit artikel