nieuws

Regeldruk rond stages moet minder

Instroom

Regeldruk rond stages moet minder

Het is altijd weer ‘gedoe’, dat geregel met procedures voor stages en leerwerkplekken. Hoe moet dat anders?

Procedures rond de werving en uitvoering van stages en leerwerkplekken zijn te ingewikkeld voor werkgevers en moeten beter worden afgestemd op de bedrijfsprocessen van organisaties. Het gebrek aan afstemming van goede regels tussen organisaties en scholieren leidt momenteel te vaak tot irritatie en tijdverlies voor ondernemers. Dat concludeert Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk. Het college legt het onderzoek, uitgevoerd door KPMG, deze week voor aan de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Stage beter afgestemd op bedrijfsprocessen

Procedures rond de werving van stagiairs en de uitvoering van stages en leerwerktrajecten moeten beter worden afgestemd op de bedrijfsprocessen van de werkgever. Daarnaast is nog niet de helft van de scholieren positief over de begeleiding vanuit school om een stage te vinden, zo bleek uit eerder onderzoek.
”Leerwerkplekken komen meestal in de zomermaanden tot stand. Probleem voor de ondernemer en scholier is dat de school in die periode niet of zeer moeilijk bereikbaar is, als formulieren of informatie nodig zijn”, zegt Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal.
Een ander voorbeeld is de stagebegeleider in de zorg die probeert verpleegtehuizen in de ochtend te bezoeken, terwijl er dan nauwelijks tijd voor een gesprek is. Actal roept het georganiseerd overleg van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven op deze knelpunten op korte termijn aan te pakken.

Werkgever loopt subsidie mis

Ook wetgeving levert onnodige belemmering op. Zo leidt de verplichte handtekening van ouders van scholieren van 16 en 17 jaar tot vertraging bij het tot stand komen van overeenkomsten. Ook de verplichte handtekening van het Kenniscentrum voor het Beroepsonderwijs leidt tot vertraging. “Door afschaffing van de verplichte handtekeningen komen overeenkomsten sneller tot stand en lopen ondernemers minder het risico stagesubsidies mis te lopen”. Die subsidie kunnen zij namelijk pas krijgen als de praktijkovereenkomst voorzien van alle handtekeningen tijdig is ingezonden”, zegt Ten Hoopen. Bovendien zou de politiek ervoor moeten zorgen dat handtekeningen van ondernemers en scholieren in het vervolg digitaal mogelijk zijn.

TIP: Lees meer over verschillende vormen van praktijkovereenkomsten op PW De Gids Vakbase. 

Oplossingen voor werkgevers

De Actal doet ook een aantal aanbevelingen aan de betrokkenen bij stages en leerwerktrajecten om de procedures voor werkgevers makkelijker te maken:

  • Voorafgaand aan de start zouden werkgevers in digitale vorm over alle benodigde formulieren en informatiemateriaal moeten kunnen beschikken.
  • De Minister van OCW moet er voor zorgen dat de wettelijke verplichte handtekeningen onder de praktijkovereenkomst van ouders en Kenniscentra voor Beroepsonderwijs komen te vervallen.
  • Ook moeten de subsidieregelingen worden vereenvoudigd en geüniformeerd.

 

Reageer op dit artikel