nieuws

Uitzender moet bijdragen aan sociaal fonds 

Instroom

Uitzender moet bijdragen aan sociaal fonds 

Alle uitzenders in Nederland moeten vanaf deze week bijdragen aan het sociaal fonds voor de branche.

Deze week werd de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) algemeen verbindend verklaard door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor alle uitzendorganisaties in Nederland betekent dit dat zij verplicht worden jaarlijks een percentage van de loonsom van hun uitzendkrachten te storten in de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Het besluit gaat in vanaf 15 april en is geldig tot en met 16 april 2015. In maart werd ook de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU algemeen verbindend verklaard, waardoor ook de inlenersbeloning (gelijk loon) nu voor alle uitzendkrachten geldt.

Lees ook: 4 tips: uitzendkrachten betalen volgens de inlenersbeloning

Het doel van de stichting is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s in de uitzendbranche. Het gaat hier om opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Met de algemeenverbindendverklaring kan SFU bijdrage gaan heffen voor het fonds bij alle uitzendondernemingen in Nederland.

Concreet gaat het geld bijdragen aan de activiteiten van STOOF, opleiding- en ontwikkelfonds voor de uitzendbranche. Ook gaat er geld naar STAF (Stichting Arbo Flexbranche), dat de arbeidomstandigheden voor uitzendkrachten in de gaten houdt, en de SNCU, de stichting die toeziet op de naleving van uitzend-cao’s.

TIP: Lees meer over de werkingssfeer van de cao op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel