nieuws

Blijft loondoorbetaling bij ziekte bestaan?

Instroom

Blijft loondoorbetaling bij ziekte bestaan?

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de loondoorbetaling bij ziekte. Wie moet meer lasten gaan dragen? 

De loondoorbetaling bij ziekte wordt tegen het licht gehouden omdat het werkgevers terughouden maakt om mensen in dienst te maken. Vooral mkb’ers kunnen flink in de knoop komen met een langdurig zieke werknemer en de kosten voor vervanging.

TIP: Lees meer over de voorwaarden voor betaling van loon bij ziekte en verlof op PW De Gids Vakbase. 

Over de vraag wie die extra lasten moet ophoesten, is de Tweede Kamer verdeeld, bericht NU.nl. Volgens het Centraal Planbureau zal het beperken van de werkgeversverplichting de overheid namelijk 800 miljoen euro kosten. Minister Asscher heeft al meerdere malen gezegd niet van plan te zijn de termijn voor loondoorbetaling bij ziekte aan te passen. Wie vindt wat?

De VVD

De liberalen zien de verantwoordelijkheid het liefst verschuiven van werkgever naar werknemer. Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn stelt zelfs voor dat werkgevers alleen nog loon moeten doorbetalen als de ziekte door het werk veroorzaakt is. Werknemers zouden zich zelf moeten verzekeren hiervoor. Dat levert volgens het Kamerlid geen extra lasten op voor de werknemer, omdat deze meer over zal houden om te besteden.

PvdA

Volgens de arbeiderspartij moet Sociale Zaken met een plan komen om mkb’ers met zieke langdurig werknemers te ontlasten. Volgens Kamerlid Grace Tanamal tegen NU.nl. Zonder een dergelijk plan gaat dat ten koste van inkomenszekerheid, werkgelegenheid en re-integratiemogelijkheden van de werknemer.

CDA

Kamerlid Pieter Heerma (CDA) sluit zich aan bij het standpunt van de PvdA: ook hij wil een oplossing voor kleine ondernemers.

D66

Kamerlid Steven van Weyenberg begrijpt de zorgen van kleine werkgevers, maar vindt ook dat werkgevers in eigen buidel moeten tasten. Hij wijst erop dat de meerderheid van de cao’s een loondoorbetaling aangeeft die boven de 70 procent van het inkomen ligt.

Reageer op dit artikel