nieuws

Discriminatie sollicitant weer op agenda minister

Instroom

Discriminatie sollicitant weer op agenda minister

Hebben sollicitanten met een niet-westerse naam nog steeds minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek? Het College voor de Rechten van de Mens meent van wel en stuurde daarom twee recente uitspraken naar de minister.

Twee sollicitanten die vonden dat zij werden afgewezen op basis van hun buitenlandse naam stapten onlangs naar het College voor de Rechten van de Mens. De twee werkgevers, uitzendorganisatie Yaught en het hotel Bergse Bossen, maakten zich beide schuldig aan discriminatie, stelt het college.

Klacht discriminatie niet onderzocht

Bij Bergse Bossen betreft het een man van Irakese afkomst die solliciteert als afwashulp. Het hotel wijst de man nog diezelfde dag af, omdat er al genoeg afwassers zijn. Maar zijn vriend met een Nederlandse naam solliciteert een dag later als afwasser en mag wel op gesprek komen. De man dient een klacht in maar het hotel weigert de klacht te onderzoeken. “Pure pech”, zo doet het hotel de zaak af. Een kwartier na de afwijzing, zou een oproepkracht plotseling opgezegd hebben. Daardoor was er toen de vriend van de man solliciteerde wel een vacature. Maar dat verhaal blijkt tijdens de zitting onjuist: de oproepkracht had al weken eerder opgezegd. Deze gang van zaken wijst op discriminatie op grond van afkomst, stelt het college.

Bergse Bossen verweert zich en stelt al jarenlang personeel in dienst te hebben van niet-Nederlandse afkomst. Maar volgens het college wil dat niet zeggen dat in dit geval niet is gediscrimineerd. Ook de verklaringen van de horecamanager overtuigen het college niet. Eindoordeel: Bergse Bossen discrimineerde bij de afwijzing én bij de behandeling van zijn discriminatieklacht.

Yacht pakt discriminatieklacht goed op

In de tweede gaat het om een Turkse man die solliciteert bij Yacht als projectmanager. De volgende dag heeft hij zijn afwijzing al binnen. Hij besluit en week later te solliciteren onder de verzonnen naam ‘Martin van Dongen’. Zijn brief en CV verandert hij nagenoeg niet. En wat blijkt? Martin van Dongen mag op gesprek komen.

De man klaagt hierover bij de directeur van Yacht. Maar in tegenstelling tot Bergse Bossen pakt Yacht de klacht wel goed op: er wordt direct een onderzoek ingesteld. Volgens de uitzendorganisatie betreft het een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De businessmanager bekeek de eerste sollicitatie en vond het CV van de man te mager. De recruiter bekeek de tweede sollicitatie, van Martin van Dongen, en zag wel mogelijkheden.

Maar met deze verklaring toont het bedrijf niet aan dat het bedrijf niet discrimineerde op basis van afkomst. Wel is de discriminatieklacht van de man zorgvuldig behandeld, zo luidt het oordeel van het college.

Lees ook: Zo selecteert HR discriminatievrij: 5 tips

Uitspraken naar de minister

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er vanuit het kabinet veel aandacht voor discriminatie op de arbeidsmarkt. “Onlangs nog besprak de Tweede Kamer de brief over arbeidsdiscriminatie van Minister Asscher. Hierin gaat de minister in op de slechte positie van mensen met een niet-Westerse afkomst op de arbeidsmarkt en op de maatregelen om deze te verbeteren. Het is belangrijk dat de minister zicht heeft en houdt op de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Daarom brengt het College beide uitspraken onder de aandacht van de minister.”

SER-rapport over discriminatie

Vorig jaar adviseerde het college de Sociaal Economische Raad (SER) over discriminatiezaken. Dit advies is meegenomen in het rapport ‘Discriminatie werkt niet’.  Het kabinet presenteerde op basis van dit rapport het ‘Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie’. “Zowel de SER als het kabinet onderstrepen ons standpunt dat discriminatie door stereotypering vaak niet of onvoldoende herkend wordt”, zo stelt het college.

In het tegengaan van onbewuste discriminatie op de arbeidsmarkt is volgens de SER een grote rol weggelegd voor werkgevers. Maar hoe herkent u het? Lees deze HR-checklist voor onbewuste discrminatie.

Op zoek naar meer uitspraken over discriminatie bij sollicitaties? Kijk op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel