nieuws

Wet pensioencommunicatie door Senaat

Instroom

Wet pensioencommunicatie door Senaat

De Eerste Kamer heeft de nieuwe wet pensioencommunicatie aangenomen. Per 1 juli gaat de wet in.

De Eerste Kamer stemde dinsdag unaniem in met het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. Het wetsvoorstel, afkomstig uit de koker van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, moet de pensioencommunicatie van verzekeraars en fondsen verbeteren. Per 1 juli treedt de wet in werking.

TIP: Lees wat er voor werkgevers verandert in de nieuwe Wet pensioencommunicatie op PW De Gids Vakbase

Veranderingen in de Wet pensioencommunicatie

Onlangs steunde de Tweede Kamer ook unaniem het wetsvoorstel van Klijnsma. De wet moet ervoor zorgen dat:

  • Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer.
  • Het moet duidelijk zijn welke keuzes werknemers hebben en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals werkloosheid of overlijden voor het pensioen.
  • Ook gaan fondsen en verzekeraars meer communiceren over onzekerheden.

De wet beoogt mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen te bieden. Verder bieden de pensioenuitvoerders meer mogelijkheden om digitaal aanvullende informatie te verstrekken.
Staatssecretaris Klijnsma: “Ik ben blij met de onverdeelde steun om de pensioencommunicatie verder te verbeteren en vooral te verhelderen voor de mensen. Werknemers en gepensioneerden moeten eenvoudig kunnen zien hoe het ervoor staat met hun pensioen.’’

Lees ook: 5 HR-misvattingen over het pensioen

Vertrouwen in pensioen herstellen

Met het aannemen van deze wet zijn een reeks belangrijke pensioenmaatregelen uit het regeerakkoord gerealiseerd. Klijnsma kreeg eind vorig jaar al groen licht voor een fiscale hervorming, een aanpassing van het financieel toetsingskader, voorstellen om de kwaliteit van het bestuur van pensioenfondsen te verbeteren en het interne toezicht te versterken. Het verhelderen van de pensioencommunicatie is de vierde voorgenomen verandering die van kracht wordt.
Klijnsma: “Het gaat om verbeteringen die het vertrouwen in het pensioen kunnen herstellen en versterken.”

 

Reageer op dit artikel