nieuws

Dit heeft de young professional nodig van HR

Instroom

Dit heeft de young professional nodig van HR

Jonge medewerkers zijn best tevreden met hun baan. Maar op sommige vlakken kunnen ze uw hulp nog wel gebruiken.

Driekwart van de jonge medewerkers is tevreden met zijn loopbaan. Dat laat het nieuwste Young Professional Onderzoek 2015 zien, een samenwerking van de Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting 4YoungPeople en Careerwise.nl. Maar slechts 13 procent van de 900 ondervraagden is helemaal tevreden. Er is dus ook genoeg ruimte voor verbetering. Vooral bij young professionals met een tijdelijk contract: die zijn het minst tevreden. HR kan ze op sommige vlakken nog wel een handje helpen.

Zelfsturing blijkt moeilijk

Opvallend in dit onderzoek, met als thema Job & Career Crafting, is de lage score op de mate waarin jonge professionals zelf sturing geven aan hun loopbaan. Bij het proactief loopbaandoelen stellen en de vertaling hiervan naar concrete acties kan HR een handje helpen: dat blijkt in de praktijk vaak nog lastig.
Onderzoeker Jos Akkermans: “Het craften van je eigen werk en loopbaan is cruciaal om inzetbaar en bevlogen te worden en te blijven. Juist in deze tijd van werkonzekerheid en tijdelijke aanstellingen”. Verder maken jonge professionals weinig gebruik van hun netwerk, terwijl dit juist in deze krappe arbeidsmarkt een belangrijke loopbaancompetentie is.

Lees ook: Job craften zonder burn-out: 5 tips

Jonge mannen reflecteren beter

Wat positief opvalt is dat jonge professionals bovengemiddeld scoren op reflecterende loopbaancompetenties zoals ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. De mate waarin de jonge professional hierover communiceert naar anderen verschilt voor mannen en vrouwen. Mannen scoren hoger op de loopbaancompetentie zelfprofilering dan vrouwen.

Ondernemers meer bevlogen dan werknemer

Uit het onderzoek blijkt dat het investeren in je eigen loopbaancompetenties leidt tot meer bevlogenheid en meer tevredenheid over je eigen loopbaan. Net zoals vorig jaar scoren jonge ZZP-ers en ondernemers hoger op bevlogenheid dan jonge professionals met een tijdelijk of vast contract. Jonge professionals met een dienstverband die er wel in slagen hun eigen werk proactief vorm te geven, zijn ook meer bevlogen. Daarnaast ervaren ze een bovengemiddelde mate van autonomie en afwisseling in hun werk. Dat kan HR stimuleren. Lees hoe u die zelfstandigheid kunt bevorderen in Zo stimuleert HR zelfstandigheid.

Werkstress niet onder controle

Tot slot blijkt dat jonge professionals relatief gauw geneigd zijn om extra taken en projecten op zich te nemen die buiten hun reguliere werkzaamheden vallen. In combinatie met het feit dat ze minder goed zijn in het proactief verlagen van emotionele en mentale taakeisen kan de ervaren werkdruk hiermee oplopen. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van lastige beslissingen of het leveren van emotioneel inspannend werk. Hier ligt een taak voor leidinggevenden en HR om deze werkstress tijdig te herkennen.
Initiatiefnemer Matthijs Hamster: “Mentale klachten zijn steeds vaker de oorzaak van verzuim. Uit ons onderzoek en tijdens mijn werk met bijna 2000 jonge professionals per jaar, ervaar ik dat Job Craften en het leren omgaan met verwachtingen helpen om je werkplezier te vergroten. Je hebt veel meer zelf in de hand dan je denkt.’

 

Reageer op dit artikel